2017-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorGŁADYSZÓW (d. KWOCZEŃ) - (Kwoczen - 1629, Kwoczen alias Gładyszowa - 1680)
Wieś liczy ok. 450 mieszkańców. Wieś na prawie wołoskim lokowali Gładyszowie w połowie XVI wieku.
Rejestr poborowy z roku 1581 nie wymienia Kwoczenia. Być może obowiązywał tu okres tzw. wolnizny gwarantowanej przez akt lokacyjny.
Rejestr Poborowy woj. krakowskiego z 1629 roku podaje, że wieś jest już własnością Jana Wielopolskiego herbu Stary Koń, a we wsi były jakieś wołoskie dworzyszcza. Pobór zebrał Hryć Łaka, zapewne miejscowy kniaź.
Rejestr Poborowy z 1680 stwierdza, że właścicielem wsi był Jan Zborowski.
W roku 1881 wieś liczyła 760 mieszkańców - Łemków. Majątek dworski obejmował tylko 204 morgi lasu, a chłopi gospodarowali na 1116 morgach gruntów ornych, 399 morgach łąk i ogrodów, 201 morgach pastwisk i 159 morgach lasu.
Od początku wieś tworzyła własną greko-katolicką parafię. W roku 1946 toczyły się tu ciężkie walki z oddziałami UPA.

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl