2014-10-21     Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska    
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator

GŁADYSZÓW (d. KWOCZEŃ) - (Kwoczen - 1629, Kwoczen alias Gładyszowa - 1680)
Wieś liczy ok. 450 mieszkańców. Wieś na prawie wołoskim lokowali Gładyszowie w połowie XVI wieku.
Rejestr poborowy z roku 1581 nie wymienia Kwoczenia. Być może obowiązywał tu okres tzw. wolnizny gwarantowanej przez akt lokacyjny.
Rejestr Poborowy woj. krakowskiego z 1629 roku podaje, że wieś jest już własnością Jana Wielopolskiego herbu Stary Koń, a we wsi były jakieś wołoskie dworzyszcza. Pobór zebrał Hryć Łaka, zapewne miejscowy kniaź.
Rejestr Poborowy z 1680 stwierdza, że właścicielem wsi był Jan Zborowski.
W roku 1881 wieś liczyła 760 mieszkańców - Łemków. Majątek dworski obejmował tylko 204 morgi lasu, a chłopi gospodarowali na 1116 morgach gruntów ornych, 399 morgach łąk i ogrodów, 201 morgach pastwisk i 159 morgach lasu.
Od początku wieś tworzyła własną greko-katolicką parafię. W roku 1946 toczyły się tu ciężkie walki z oddziałami UPA.

Aktualności
Aktualności
20-10Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim z dnia 17 października 2014 r. o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
20-10Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim z dnia 17 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych
17-10Obwieszczenie Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych...
20-10Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim z dnia 17 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu wyborczym nr 13 (Sołectwo Smerekowiec) do Rady Gminy Uście Gorlickie w wyborach samorządowych...
15-10Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Uście Gorlickie I, Uście Gorlickie II, Uście Gorlickie III, Uście Gorlickie IV
13-10XLI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie - 21 października
06-10Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”
24-08Wyprawka szkolna 2014
07-01Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2014 roku
10-02Informacje dotyczące prowadzonych postępowań: sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl