Jesteś w:
Strona główna / Programy i granty / Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe
2014-10-21     Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska    
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator

Kapitał Ludzki           UE Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Jesteś osobą pracującą?
Mieszkasz na terenie powiatu gorlickiego?

Weź udział w projekcie
„Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe”
realizowanym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o.

Oferujemy szkolenia zawodowe:

dla pracujących osób dorosłych, które mieszkają lub pracują w powiecie gorlickim lub nowosądeckim

 • instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness z częścią ogólną
 • pilot wycieczek
 • świadectwo na przewóz osób wstępne pełne
 • świadectwo na przewóz rzeczy wstępne pełne

Ilość miejsc ograniczona

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biura Projektu:

Gorlice, ul. Słowackiego 3
tel. 18-5331520
e-mail: nkz.gorlice@pakd.pl
Czynne: pn. – śr. od 9 do 17
czw. – pt. od 8 do 16

Nowy Sącz, ul. Lwowska 74a
tel. 516-019-606
e-mail: nkz.nowysacz@pakd.pl
Czynne: pn. – pt. od 11 do 17


Kapitał Ludzki           UE Europejski Fundusz Społeczny

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o. 1 stycznia 2011 r. rozpoczęła realizację projektu „Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe”. Projekt został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Poniżej realizowane szkolenia, skierowane do osób mieszkających lub pracujących w powiecie gorlickim, nowosądeckim ziemskim lub grodzkim:

 1. Szkolenie Pakiet prawo jazdy kat. C, E-C, ADR podstawowy + cysterny
 2. Pakiet Prawo jazdy kat. D dla osób z prawo jazdy kat B
 3. Pakiet Prawo jazdy kat. D dla osób z prawo jazdy kat C
 4. Obsługa koparko-ładowarki
 5. Pakiet kat. E-C, świadectwo na przewóz rzeczy, ADR podstawowy + cysterny dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10.09.09
 6. Pakiet kat. E-C, ADR podstawowy + cysterny, dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.09
 7. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 8. Szkolenie „Instruktor prawa jazdy”
 9. Kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kinezygerontoprofilaktyka
 10. Kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness z częścią ogólną
 11. Świadectwo na przewóz osób wstępne” pełne
 12. Świadectwo na przewóz osób wstępne" skrócone
 13. Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne pełne
 14. Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne skrócone
 15. Szkolenie „Pilot wycieczek”


Więcej informacji w Biurze projektu w Gorlicach, ul. Słowackiego 3 (czynne w godz. 9.00 – 17.00).

Aktualności
Aktualności
20-10Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim z dnia 17 października 2014 r. o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
20-10Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim z dnia 17 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych
17-10Obwieszczenie Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych...
20-10Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Uściu Gorlickim z dnia 17 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu wyborczym nr 13 (Sołectwo Smerekowiec) do Rady Gminy Uście Gorlickie w wyborach samorządowych...
15-10Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Uście Gorlickie I, Uście Gorlickie II, Uście Gorlickie III, Uście Gorlickie IV
13-10XLI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie - 21 października
06-10Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”
24-08Wyprawka szkolna 2014
07-01Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2014 roku
10-02Informacje dotyczące prowadzonych postępowań: sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl