A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
   

AKADEMIA POLSKO-SŁOWACKA/ Akadémia Poľsko-Slovenska

Projekt realizowany przez Gminę Uście Gorlickie.

Partnerem Projektu jest Obec Zborov

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego poprzez udział w szkoleniach/ zvýšiť odbornú spôsobilosť obyvateľov poľsko-slovenské hranice prostredníctvom účasti na vzdelávaní

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi
  2. Podniesienie wiedzy w zakresie turystyki i dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego
  3. Nabycie umiejętności pracy z różnymi grupami jako animator czasu wolnego

Projekt adresowany jest do 275 osób mieszkańców pogranicza – osób dorosłych pow. 18 roku życia. Uczestnikami będą osoby zamieszkujące obszar powiatu gorlickiego i bardejovskigo – osoby pracujące, bezrobotne, niepełnosprawne, z mniejszości etnicznych, osoby pow. wieku 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby uczestnicząc w szkoleniach, kursach zdobędą wiedzę i umiejętności, które poprawią ich sytuację na rynku pracy. Nabędą nowe umiejętności, tj. posługiwania się komputerem, pracy z grupą oraz turystycznych w zakresie turystyka uzdrowiskowa i turystyka wiejska.

Każdy uczestnik będzie zobowiązany do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Podczas rekrutacji zostanie także utworzona lista rezerwowa. Podczas rekrutacji zostanie zachowana zasada równych szans. Wszystkie szkolenia są bezpłatne

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Animator - zgłoszenie pdf 450,25 KB Pobierz
Animator - zaproszenie pdf 512,39 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005