A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Herb

herb

Tarcza herbowa późnogotycka tzw. typu hiszpańskiego, a na niej: w polu czerwonym jakby sfazowany kwadratowy kryształ albo szklana tafla srebrna rogami do brzegów tarczy z takimż tryskającym zdrojem. U podstawy tarczy wieniec laurowy otwarty od głowy tarczy, a otaczający kwadratowy kryształ – złoty.

Uzasadnienie godła:
Gmina Uście Gorlickie (wcześniej Uście Wołoskie, Uście Ruskie), znajduje się w południowej części powiatu gorlickiego wchodzącego w skład województwa małopolskiego. Do roku 1947 była ona w 95% zamieszkała przez ludność łemkowską (rusińsko-wołoską). Od XIV do połowy XVII wieku większość wiosek gminy wchodziła w skład tzw. „Dominium Ropae” będącego własnością rodu Gładyszów pieczętujących się najpierw Herbem Pobędzie a następnie Herbem Gryf. Przez następne stulecia ta rozległa posiadłość miała wielu właścicieli, którzy władali nią nie dłużej niż kilkadziesiąt lat. Kilka sołectw położonych w zachodniej części gminy wchodziło przez kilkaset lat w skład tzw. Państwa Muszyńskiego należącego do biskupów krakowskich. Mieszkająca na tych terenach ludność łemkowska trudniła się hodowlą owiec i bydła, a także szeroko rozumianymi pracami leśnymi, m.in. wyrębem drzew, ciesielstwem i stolarstwem, węglarstwem, smolarstwem, bartnictwem oraz zielarstwem. Nieprzebrane zasoby drewna (węgla drzewnego) oraz bystre strumienie umożliwiające napęd kół wodnych, przyczyniły się do rozwoju hutnictwa, zwłaszcza hutnictwa szkła. Od XVI wieku do początków XX wieku na terenie obecnej gminy funkcjonowało kilka hut szkła i kuźnic żelaza. Pomnażały one dochody właścicieli i były dodatkowym źródłem zarobku miejscowej ludności. Apogeum rozwoju hut szkła na terenie samego Uścia Ruskiego (Gorlickiego) i innych miejscowości, np. Stara Huta i Oderne k. Uścia oraz Huta Wysowska k. Wysowej-Zdroju, to przełom wieku XVIII i XIX. Nieprzypadkowo na zachowanych odciskach pieczętnych miasteczka Uście Ruskie pochodzących z 2 połowy XIX wieku widnieje wizerunek albo równobocznego (kwadratowego), „sfazowanego” kryształu albo szklanej tafli (gomółki?) w zamkniętym kręgu wieńca laurowego. Niestety nie zachowały się żadne dwudziestowieczne wizerunki pieczęci miasteczka Uście Ruskie. Inną sprawą jest fakt, że po I wojnie światowej miejscowość ta nie była już uważana za miasto. Niestety, do naszych czasów nie dotrwały również żadne odciski lub tłoki pieczętne pozostałych miejscowości gminy.
Sławę niektórym wioskom przyniosły jednak źródła wody mineralnej, które zostały odkryte w II połowie XVIII wieku. Powszechnie znaną miejscowością w gminie Uście Gorlickie jest Wysowa-Zdrój, w której znajduje się kilkanaście zdrojów wód leczniczych, sanatoriów i domów wczasowych. Początek rozwoju kurortu to pierwsze lata XIX wieku. Tryskający zdrój symbolizuje nie tylko wody mineralne (lecznicze), ale także liczne, czyste oraz bystre potoki górskie płynące przez teren gminy.

Uzasadnienie barw:
Czerwień jest barwą krwi odkupiciela, symbol Syna Bożego oraz Boskiego pomazańca (króla). Oznacza również miłość, dzielność i ogień.
Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla – jako pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność.
Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.
Barwy czerwona, srebrna i złota występują również w herbie województwa małopolskiego oraz w herbie powiatu gorlickiego.

Flaga

 flaga

Flagą jest prostokąty płat o proporcjach 5 : 8, dzielony w słup o proporcjach 1 : 1. Część swobodna pionowego pasa podzielona jest w trzy poziome, równe pasy: biały, czerwony i żółty. Na pionowym, czerwonym pasie przy drzewcu, godło z herbu gminy Uście Gorlickie. Symbolika barw identyczna jak w projekcie herbu gminy. Barwy występujące na fladze gminy Uście Gorlickie znajdują się również na fladze powiatu gorlickiego i fladze województwa małopolskiego.

 

Baner

 baner

Banerem jest prostokąt o proporcjach 1 : 4, dzielony w pas w proporcjach 1 : 4. Na górnym poziomym czerwonym pasie godło z herbu gminy Uście Gorlickie. Dolny pas dzielony w słup w proporcjach 1 : 1 : 1. Symbolika barw identyczna jak przy herbie i fladze.

 

Pieczęć

 pieczęć

Pieczęcią jest koło o średnicy 30-36 mm. W otoku napis „GMINA UŚCIE GORLICKIE”, który od góry oddziela kawalerski krzyżyk. W środku perełkowego koła (pieczęci) godło z herbu gminy Uście Gorlickie tj. jakby sfazowany kwadratowy kryształ albo szklana tafla skręcona wokół osi o kąt 45o z tryskającym źródłem w jakby wieńcu laurowym otwartym u góry.


Opracowanie historyczno-heraldyczne - Włodzimierz Chorązki – Uniwersytet Jagielloński – Kraków
Projekt graficzny - Alfred Znamierowski – Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny – Warszawa

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Uchwała Nr XXVI/249/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia symboli gminy Uście Gorlickie pdf 396,05 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005