A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie informuję, że dnia 27 kwietnia 2022 roku podpisała umowę                        o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 206.400,00 zł. Główne cele projektu: 1. Bezpieczny dostęp stanowisk roboczych do systemów Urzędu,                z wykorzystaniem łącz światłowodowych, poprzez rozbudowę sieci LAN, 2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego i zwiększenie liczby kamer na obiektach gminnych, 3. Poprawę komunikacji z mieszkańcami oraz pomiędzy pracownikami gminy w różnych lokalizacjach, poprzez wdrożenie telefonii IP (VOIP), 4. Usprawnienie procesu obsługi interesanta, poprzez wdrożenie elektronicznej obsługi dokumentów oraz prowadzenia spraw w jednostkach organizacyjnych Gminy. Termin realizacji projektu 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2023-09-20 19:28:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005