A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem złożonego wniosku było pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego. Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję przyznającą granty i po podpisaniu umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (które jest Operatorem dla tego programu), zakupiono 77 komputerów typu laptop za kwotę: 104 951,00 złotych. Sprzęt komputerowy został przekazany do 7 szkół podstawowych z terenu gminy i będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli tych szkół w pracy dydaktycznej. Zakupiony sprzęt posiada bardzo dobre parametry techniczne, pozwalające na optymalne wykorzystanie możliwości dostępu do Internetu w pracy dydaktycznej.

2020-10-22 08:12:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005