A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie realizuje zadanie polegające na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na dł. 349m. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji (POZ, Straż Pożarna, Policja, szkoła, przedszkole, urząd gminy) oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty kultu religijnego, biblioteka i GOK). Remont realizowany jest w okresie 30.04. – 01.07.2024 r.

2024-05-31 14:14:00
Tablica

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 370m. Celem projektu była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji (POZ, Straż Pożarna, Policja, szkoła, przedszkole, urząd gminy) oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty kultu religijnego, biblioteka i GOK). Remont zrealizowano w okresie 28.04.-29.05.2023 r.

2023-05-29 17:38:00

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim stała się właścicielem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”- część B, zgodnie z Umową Nr II/222/RO/2397/22 z dnia 21.07.2022. Łączna wartość zadania to 934.800,00 zł, w tym z budżetu Województwa Małopolskiego 40.000,00 zł.

2022-12-23 16:31:00
Budowa Sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej w Gładyszowie

Budowa Sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej w Gładyszowie

2021-10-08 08:18:00
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, na działce nr 275 położonej w Śnietnicy

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, na działce nr 275 położonej w Śnietnicy

2021-10-08 08:17:00
Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

2021-10-08 08:15:00

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brunary

2020-12-21 09:48:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005