A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
Tablica

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 370m. Celem projektu była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji (POZ, Straż Pożarna, Policja, szkoła, przedszkole, urząd gminy) oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty kultu religijnego, biblioteka i GOK). Remont zrealizowano w okresie 28.04.-29.05.2023 r.

2023-05-29 17:38:00

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim stała się właścicielem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”- część B, zgodnie z Umową Nr II/222/RO/2397/22 z dnia 21.07.2022. Łączna wartość zadania to 934.800,00 zł, w tym z budżetu Województwa Małopolskiego 40.000,00 zł.

2022-12-23 16:31:00
Budowa Sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej w Gładyszowie

Budowa Sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej w Gładyszowie

2021-10-08 08:18:00
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, na działce nr 275 położonej w Śnietnicy

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Śnietnicy z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, na działce nr 275 położonej w Śnietnicy

2021-10-08 08:17:00
Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

2021-10-08 08:15:00

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brunary

2020-12-21 09:48:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005