A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Fotorelacja z zajęć Akademii

2018-07-13 12:00:00

Zapraszamy do udziału w transgranicznych szkoleniach i kursach w ramach mikroprojektu pn "Akademia Polsko-Słowacka", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Poniżej w załącznikach zaproszenia oraz formularze zgłoszeń na konkretne szkolenia i kursy

2017-08-21 19:36:00
   

 

AKADEMIA POLSKO-SŁOWACKA/ Akadémia Poľsko-Slovenska

Projekt realizowany przez Gminę Uście Gorlickie.

Partnerem Projektu jest Obec Zborov

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego poprzez udział w szkoleniach/ zvýšiť odbornú spôsobilosť obyvateľov poľsko-slovenské hranice prostredníctvom účasti na vzdelávan

2017-08-05 21:47:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005