A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XI Sesja Rady Gminy. Projekt porządku obrad:

2020-01-20 15:43:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 800 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2020-01-15 11:49:00

Biały Orlik - lodowisko w Wysowej-Zdrój czynne codziennie od dnia 2020-01-11 w godziach:

Poniedziałek i Czwartek: 13:00 - 19:00

Pozostałe dni: 13:00 - 20:00

Wstęp oraz wypożycznie łyżew jest bezpłatne

2020-01-10 13:08:00

Nabór na zajęcia prowadzony jest przez cały czas aż do maja 2020 roku. Ze szczegółowymi zasadami naboru można zapoznać się w Regulaminie Projektu i Rekrutacji.

2020-01-10 12:28:00

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze d - już w marcu! Kiedy i o co jeszcze można będzie się ubiegać w ARiMR w tym roku? Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl i na naszym profilu na fb www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ https://link.do/r74CV

2020-01-09 12:41:00

Gmina Uście Gorlickie oraz Fundacja Rozwoju Regionów wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”. Warsztaty odbędą się 22 stycznia 2020 r. w sali komputerowej w Gimnazjum w Uściu Gorlickim, w godzinach od 9 do 15 (rejestracja o godzinie 8.45). Projekt ma na celu wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw z branży przemysłu czasu wolnego w małopolskich gminach uzdrowiskowych oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

2020-01-09 09:58:00

STAROSTA GORLICKI zawiadamia, że: I. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica państwa w km 23+733,00 do km 23+765,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Wysowa Zdrój, Gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki, na wniosek Zarządu Powiatu Gorlickiego dnia 20 grudnia 2019r. złożony przez Pana Marka Machowskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.

2020-01-08 13:59:00

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:

2020-01-03 22:21:00

Terminy odbioru odpadów segregowanych w I połroczu 2020 roku

2020-01-03 11:46:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2019-12-30 18:19:00

Pismo RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2020

2019-12-19 00:28:00

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE

W związku z realizacją zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz obowiązkiem przeprowadzania kontroli palenisk indywidualnych nałożonym na organy samorządowe przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z póżn. zm. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) Wójt Gminy informuje, iż począwszy od grudnia br. w okresach w jesienno – zimowych na terenie gminy Uście Gorlickie będą przeprowadzane coroczne kontrole palenisk domowych.    

Obowiązkiem mieszkańców w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z niskiej emisji jest przestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej dla Małopolski w zakresie instalacji w których następuje spalanie paliw oraz rodzajów paliw a także kategoryczny zakaz spalania odpadów.

 

2019-12-10 15:15:00

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy UŚCIE GORLICKIE

2019-11-07 22:24:00

Grupy rodzinne AL-ANON serdecznie zapraszamy na mityng informacyjny w poniedziałek 30-09-2019 o godz.17:00 w sali obrad Rady Gminy w Uściu Gorlickim (wcześniejszy budynek OPS).

Grupy rodzinne AL-ANON są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików istnieją one w tym celu, aby rozwiązać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

2019-09-25 17:27:00

W ramach realizacji Projektu Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej, w zakresie Promocji oferty turystycznej małopolskich uzdrowisk jako miejsc atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji, zrealizowano 4 felietony w ramach programu Dzień Dobry Wakacje na antenie TVN. W zrealizowanych felietonach wzięli udział przedsiębiorcy MŚP oraz przedstawiciele gmin uzdrowiskowych. Felietony były emitowane w TVN w porannych pasmach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim, które docierają̨ głównie do osób w wieku 20-49 lat. Programy emitowane były w okresie od 15 do 25 sierpnia 2019 roku. Felietony zrealizowano na terenie 7 małopolskich gmin uzdrowiskowych, pokazując ich walory przyrodnicze i krajobrazowe, prezentując ofertę̨ uzdrowiskową, infrastrukturę̨ oraz ofertę̨ lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej.

2019-09-19 22:34:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005