A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza brak przydatności wody do spożycia w przedmiotowym wodociągu.

W badanej próbce wody, pobranej ze zbiornika stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli (3 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml). Woda w wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast może być wykorzystywana do celów sanitarnych (tj. WC).

2019-12-04 10:19:00

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten powinni  wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

2019-11-29 17:27:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że Gmina Uście Gorlickie zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Uście Gorlickie zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w pok. 13 w terminie do 12.12.2019 r.

Wzory druku informacji  można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 13 oraz w poniższym załączniku.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Uście Gorlickie ustali zasady usuwania i odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Informacje o projekcie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  18/351-60-41 w. 41.

2019-11-29 17:24:00

Województwo Małopolskie i Powiat Gorlicki zapraszają dziewczęta w wieku 13 lat (rok urodzenia 2006), zameldowane na terenie Powiatu Gorlickiego - do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko HPV w ramach Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2019 roku. Szczepieniom podlega również 125 dziewczynek, którym podano w ramach Programu pierwszą dawkę szczepionki w 2018 roku, wymagających zakończenia cyklu szczepień w 2019 roku, tj. podania drugiej dawki szczepionki.
Realizatorem szczepień w roku 2019 jest Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21

2019-11-07 22:31:00

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy UŚCIE GORLICKIE

2019-11-07 22:24:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach projektu „E – Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ostatnim czasie postanowiliśmy rozszerzyć grupę docelową, dlatego projekt kierowany jest nie tylko do mieszkańców Gorlic, ale także całego powiatu gorlickiego.

Prosimy o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej oraz rozpropagowanie jej wśród mieszkańców Państwa gminy. W załączeniu przesyłam plakat wraz z regulaminem, formularzem oraz wymaganymi  oświadczeniami.

Szkolenia będą realizowane w wybranych przez mieszkańców powiatu modułach tematycznych, spośród niżej wymienionych:

2019-11-04 21:51:00

Projekt skierowany do osób które zamieszkują, pracują lub uczą się
na terenie powiatu gorlickiego.

Do badań kwalifikują się:

  • osoby w wieku 50-65 lat,
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia,
    u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie
    z poradni genetycznej).

INFORMACJA I REJESTRACJA:

  • telefonicznie: (18) 35-53-396 lub 882-102-244,
  • e-mail: szpital@szpital.gorlice.pl  lub osobiście w Szpitalu - Pracownia Endoskopii (V piętro)
2019-10-31 22:29:00

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęło drugą edycję konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”. Tym razem nagrody będą przyznane
aż w czterech kategoriach, a zgłoszenia do eliminacji mogą przesyłać nie tylko pracownicy-żołnierze WOT, ale i sami pracodawcy!

2019-10-31 22:27:00

Komunikat Huawei ws. budowy sieci światłowodowej

2019-10-04 12:08:00

Grupy rodzinne AL-ANON serdecznie zapraszamy na mityng informacyjny w poniedziałek 30-09-2019 o godz.17:00 w sali obrad Rady Gminy w Uściu Gorlickim (wcześniejszy budynek OPS).

Grupy rodzinne AL-ANON są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików istnieją one w tym celu, aby rozwiązać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

2019-09-25 17:27:00

W ramach realizacji Projektu Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej, w zakresie Promocji oferty turystycznej małopolskich uzdrowisk jako miejsc atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji, zrealizowano 4 felietony w ramach programu Dzień Dobry Wakacje na antenie TVN. W zrealizowanych felietonach wzięli udział przedsiębiorcy MŚP oraz przedstawiciele gmin uzdrowiskowych. Felietony były emitowane w TVN w porannych pasmach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim, które docierają̨ głównie do osób w wieku 20-49 lat. Programy emitowane były w okresie od 15 do 25 sierpnia 2019 roku. Felietony zrealizowano na terenie 7 małopolskich gmin uzdrowiskowych, pokazując ich walory przyrodnicze i krajobrazowe, prezentując ofertę̨ uzdrowiskową, infrastrukturę̨ oraz ofertę̨ lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej.

2019-09-19 22:34:00

Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę - Oddział w Krakowie (organizacja pożytku publicznego), prosi wszystkie osoby zainteresowane które pracowały lub urodziły się na terenie Niemiec i Austrii podczas II wojny światowej o kontakt.

2019-09-17 17:18:00

„Droga publiczna na terenie miejscowości Uście Gorlickie, gdzie według mieszkańców dochodzi do zagrożeń z niekorzystaniem wbrew obowiązkowi z oświetlenia pojazdów rowerowych w okresie od zmierzchu do świtu”.

Park Zdrojowy w miejscowości Wysowa- Zdrój, gdzie kierujący pojazdami nie zważają na znaki ustawione przed wjazdem do parku i mimo ewidentnego zakazu ruchu lamią ten przepis wjeżdżając na teren Parku zdrojowego. Pojazdy te stwarzają zagrożenia dla spacerujących tam osób, a zaparkowane samochody w rejonie Starego Domu Zdrojowego utrudniają prawidłowe korzystanie z chodników dla pieszych, a spowodowane jest to złym oznaczeniem poziomym oraz pionowym. Nasilenie zagrożenia występują w godzinach popołudniowych  święta oraz weekendy”.

2019-09-03 09:43:00

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

2019-07-22 16:34:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005