A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Dzień dobry, Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GORLICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie linku do spotu promocyjnego zachęcającego do korzystania ze świadczeń, na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców. LINK DO FILMIKU:

2020-07-01 17:30:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2/obszar : mała Wisła- zlewnia Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020

2020-06-29 13:48:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/29.06 do 22:00/29.06.2020 deszcz 60 mm, porywy 110 km/h; grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2020-06-29 13:46:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniu 25 czerwca 2019r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 89 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO-CRP) obowiązujący na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 26 czerwca 2020 od godz. 00.01 do dnia 29 czerwca 2020 do godz. 23.59

2020-06-26 19:50:00

W niedzielę, 28 czerwca br. w naszym kraju odbędzie się pierwsza tura wyborów Prezydenta RP. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaingurowało akcję pn. „BITWA O WOZY”. Inicjatywa ma charakter profrekwencyjny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczych dla jednostki ochotniczej straży pożarnej. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Gmina mająca do 20 tys. mieszkańców, której frekwencja wyborcza w pierwszej turze będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczogaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Ta nietypowa akcja ma zachęcić do udziału w wyborach prezydenckich 2020 roku i sprawić, by frekwencja wyborcza była jak najwyższa. Jednocześnie ma być to forma wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w małych gminach. W związku z powyższym zachęcamy do rozpropagowania akcji na terenie Państwa miast, gmin i powiatów. Z wyrazami szacunku Monika Kolasa Dyrektor Biura Wojewody

2020-06-26 07:58:00
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:40 z dnia 25.06.2020 r Nazwa biura BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków Zjawisko/stopień zagrożenia Gwałtowne wzrosty stanów wody/1 Obszar Obszar: zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach państwa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) Ważność (cz. urz.) Ważność : od godz. 13:00 dnia 25.06.2020 do...
2020-06-25 19:56:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/25.06 do 23:00/25.06.2020 deszcz 40 mm, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2020-06-25 19:55:00

Moja Woda Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Cel programu Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Koszty kwalifikowane

2020-06-23 13:59:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

2020-06-23 10:36:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3, Obszar zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej, górnej Wisłoki, górnego i środkowego Sanu, Wisłoka oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie)Ważność: od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020

2020-06-22 13:22:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:05/18.06 do 23:00/18.06.2020 deszcz 50 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2020-06-18 13:21:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:00/18.06 do 23:00/18.06.2020 deszcz 30 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2020-06-18 13:19:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-06-18 10:46:00

IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY, /1 zlewnie dopływów Wisły, (małopolskie) od 10:30/17.06.do 06:00/18.06.2020

2020-06-17 13:17:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 10:00/17.06 do 06:00/18.06.2020 deszcz 50 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2020-06-17 13:16:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005