A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 małopolskie (5 powiatów) od 18:00/01.12 do 03:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 30-40 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2023-12-01 09:02:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. o godz. 800 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-11-30 15:11:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2023 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 zaprasza się mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

2023-11-29 21:06:00

W czwartek 23 listopada w miejscowości Zborov na Słowacji rozpoczętoprezentację Trasy Muzealnej, która była zwieńczeniem prawie trzyletniego projektu „Zapomniany świat Łemków a Rusnaków“. Transgraniczny projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020. Celem czterech partnerów projektu było wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Beskidu Niskiego do wzmocnienia transgranicznej tożsamości społecznej i zachowania tradycji kulturowych Łemków i Rusnaków zamieszkujących wspólny obszar przygraniczny. Celem utworzenia Szlaku Muzealnego, łączącego trzy lokalizacje - trzy gminy partnerskie jest udostępnienie dziedzictwa Łemków i Rusinaków turystom i mieszkańcom, a także próba wykorzystania potencjału gospodarczego opartego na odkrywaniu bogactwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Sam Szlak Muzealny jest reprezentowany przez trzy obiekty - zrekonstruowany Dwór Šerédiovski w miejscowości Zborov, który oprócz funkcji muzealnej będzie pełnił funkcję reprezentacyjną, nowo wybudowany skansen we wsi Kružlov, który był głównym partnerem projektu oraz świetlicę wiejską we wsi Nowica, która była realizowana przez trzeciego partnera projektu, gminę Uście Gorlickie. Część naukową i edukacyjną projektu zapewnił czwarty partner projektu w postaci działań miękkich skierowanych do szerokiego grona grup docelowych, od uczniów szkół aż po osoby starsze. W ramach Prezentacji Szlaku Muzealnego zaproszeni goście, w tym dziennikarze i eksperci ds. turystyki, zostali oprowadzeni po wszystkich trzech obiektach z prezentacją nowo utworzonych przestrzeni, projekcją filmu dokumentalnego, programem kulturalnym, tradycyjnym poczęstunkiem i warsztatami skupiającymi się na lokalnym tradycyjnym rzemiośle. Trasa zakończyła się wieczorem w Nowicy tradycyjnym łemkowskim ogniskiem. W trakcie dnia prezentacji zwiedzono dwór w Zborowie, skansen w Bardejowskich Kupelach, skansen w miejscowości Krużlov, cerkiew w Gładyszowie i Kwiatoniu oraz inwestycję w Nowicy gdzie dla wszystkich zagrał i zaśpiewał zespół Serencza.

2023-11-27 21:15:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (9 powiatów) od 03:00/28.11 do 03:00/29.11.2023 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański i wadowicki.

2023-11-27 14:23:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:32:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:30:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:29:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:27:00

Informacja o zakońćzeniu konsultacji ws. "Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024"

2023-11-24 19:54:00

Odkryj Karpating – zobacz spot promujący Beskid Gorlicki

W ramach projektu „Odkryj Karpating!” powstał krótki film i spot promujący Beskid Gorlicki i użytkowników marki lokalnej Karpating. To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”, która w nietuzinkowy i oryginalny sposób pokazuje piękno i bogactwo naszego regionu. Zachęcamy do oglądania i udostępniania. Naprawdę warto!

Dzięki przeprowadzonej na początku listopada kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych marki Karpating, spot dotarł już do ponad 100 tysięcy użytkowników Facebooka i Instagrama.

2023-11-24 19:33:00

IMGW-PIB INFORMUJE: WIATR/ małopolskie (4 powiaty) 06:04/24.11.2023 ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i Nowy Sącz.

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (7 powiatów) od 15:00/24.11 do 08:00/25.11.2023 temp. min od -6 st. do -3 st., przy gruncie do -8 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2023-11-24 09:27:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 1130 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-23 11:47:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (18 powiatów) od 11:00/23.11 do 20:00/23.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (5 powiatów) od 15:00/23.11 do 12:00/24.11.2023 prędkość do 50 km/h, porywy do 95 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2023-11-22 15:39:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005