A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informujemy, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw 2023 r. poz. 1684 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

2023-08-25 18:44:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-08-25 18:28:00

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią przypadki popełniania wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem oraz zakłóceniem ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące się w rejonie placówki pocztowej oraz domu wielorodzinnego w centrum m. Wysowa - Zdrój.

Główne zagrożenie na terenie dzielnicy nr 22 stanowią przypadki wałęsających się bez opieki psów na terenie miejscowości Nowica. Zagrożenie występuje w m. Nowica wzdłuż drogi publicznej prowadzącej przez wieś o różnych porach.

2023-08-24 22:16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 8 00 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim.
Tematyka posiedzenia:

2023-08-24 22:11:00

Informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2023-08-24 22:03:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 1400 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-08-24 22:00:00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach

2023-08-23 16:32:00
Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju

Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju

2023-08-23 16:31:00
Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju

Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju

2023-08-23 16:30:00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa

2023-08-23 16:26:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (4 powiaty) od 13:00/21.08 do 18:00/22.08.2023 temp. Maks 30 st. temp min 17 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz i suski.

2023-08-22 16:33:00

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z awarią  mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 9+160 w miejscowości Śnietnica zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z zakresem prac droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na docinku w km 9+100 – 9+200 od dnia 16.08.2023 r.  na czas prowadzenia robót. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką 981, drogami powiatowymi 1498K, 1500K, 1503K, 1504K, 1510K  oraz drogami gminnymi w m. Czyrna (Gmina Krynica Zdrój) oraz w m. Banica (Gmina Uście Gorlickie) przez miejscowości Banica, Czyrna, Berest, Polany, Florynka, Wawrzka, Ropa, Brunary i Śnietnica.

Trasa objazdu

2023-08-11 14:59:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (20 powiatów) od 12:00/09.08 do 21:00/09.08.2023 deszcz 30 mm, grad, porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

2023-08-09 17:45:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005