A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 1230 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXIV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2022-06-29 22:21:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 r. o godz. 830 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2022-06-28 07:51:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2022-06-28 07:50:00

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Uście Gorlickie na spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze oraz w temacie małopolskiej ustawy antysmogowej.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy nr 77
w Uściu Gorlickim.

2022-06-23 22:01:00

Grupa 15 dzieci  z klas 6-7 ze szkół podstawowych z naszej gminy ( Uście Gorlickie), w czerwcu br. wzięło udział w innowacyjnym projekcie łączącym edukację ekologiczną na temat lokalnej różnorodności biologicznej z inwentaryzacją przyrodniczą. To wstęp do monitoringu przyrodniczego dla dzieci szkół podstawowych, w którym dowiedzieliśmy się dlaczego monitoring jest ważny oraz jak przebiega praca przyrodnika w terenie. Uczestnicy poznali nie tylko ekwipunek przyrodnika i jego narzędzia pracy takie jak np.: lornetka, lupa, czerpak herpetologiczny, siatka na owady, czy klucze do oznaczania gatunków, konkretne książki i przewodniki, ale także zapoznali się z 3-ma sposobami zapisywania danych: w formie kart jednorazowych obserwacji przyrody, notatnika przyrodnika z akronimami gatunków oraz aplikacji internetowych, w których każdy pasjonat przyrody (nie tylko specjalista) może zapisać swoje obserwacje terenowe wraz z ich lokalizacją GPS, klikając w ekran smartfona. W ten sposób każdy z nas może przyczynić się do obserwacji stanu środowiska naturalnego w formie nazywanej potocznie społecznym monitoringiem przyrody. Z udostępnianych danych mogą później korzystać naukowcy.

2022-06-21 22:03:00

Jak nas poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 r. nie jest przewidywany nowy nabór do programu Moja Woda. Planowana jest tylko wypłata zobowiązań wynikających z wniosków o dofinansowanie złożonych w dwóch naborach w latach 2020 i 2021.  

2022-06-20 22:55:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/20.06 do 24:00/20.06.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2022-06-20 22:08:00

Szanowni Państwo,

                                                     

uprzejmie informuję, że Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych. Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną badań, umieściliśmy na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie w zakładce Badania ankietowe w Małopolsce https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ kompleksowy zestaw informacji dotyczących pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach przeprowadzane są w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu, jakie pytania zadajemy w formularzach badań oraz w jakim celu to robimy.

 

2022-06-20 22:07:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (5 powiatów) od 12:00/10.06 do 23:00/10.06.2022 deszcz 45 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2022-06-10 08:05:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 14:00/09.06 do 01:00/10.06.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2022-06-09 19:42:00

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Aneksem Nr 1/2022 zostało zwiększone dofinasowanie zadania własnego na realizację zadania w ramach rządowego programu Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

2022-06-09 19:34:00

Zapraszamy  mieszkańców Gminy Uście Gorlickie po odbiór KART GWARANCYJNYCH  dla instalacji OZE – zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i koltów na biomasę w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała Ropa”. Karty Gwarancyjne można odbierać u P. Elżbiety Wansacz w Urzędzie Gminy tel. 18/3516041 w. 46.

2022-06-09 19:19:00

Wójt Gminy Uście Gorlickie, informuje, że Gmina Uście Gorlickie, zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą
nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystępuje do przygotowania analizy ubóstwa energetycznego. Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Uście Gorlickie jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem wykonania analizy jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego w gminie oraz stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym co pozwoli na skierowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Analiza ubóstwa energetycznego umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych. Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

2022-06-09 12:37:00

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 54

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 07:25 dnia 08.06.2022 do godz. 22:00 dnia 08.06.2022

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarna Orawa (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

2022-06-08 11:49:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 05:00/08.06 do 22:00/08.06.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2022-06-08 11:45:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005