A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (21 powiatów) od 12:00/18.06 do 18:00/22.06.2021 temp. maks 29-32 st, temp. min od 15-18 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki.

2021-06-17 22:40:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-17 22:36:00

Spółka Wodociągowa w Uściu Gorlickim zawiadamia, że z przyczyn technicznych w dniu 18.06.2021 r. W godzinach 10-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców korzystających z wodociągu spółki

2021-06-17 11:05:00

Szanowni Państwo,
studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, prowadzą badania naukowe na temat przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Polski.  

 

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania analizy w postaci pracy naukowej.

 

Ankieta składa się z 24 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.  

 

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1Xa_Y9yDv8vDweqYvD3NB3kDxCIs6VFahFvgoMTMqSU4/viewform?edit_requested=true#responses

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

 

W imieniu zespołu badawczego

Justyna Skibińska

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

2021-06-16 22:35:00

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XV/153/20 z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie

 

                       z a w i a d a m i a m   o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

2021-06-14 21:58:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 1500 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-13 20:53:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 800 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-06-04 11:33:00

W związku z organizacją 8 Wyścigu Górskiego Magura Małastowska i zamknieciu drogi wojewódzkiej od Małastowa do Gładyszowa, organizatorzy informują o utrudnieniach oraz objazdach.

2021-06-01 22:10:00

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

  • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

2021-06-01 20:58:00

Dokonałeś samospisu? Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród.

Link do loterii: https://loteria.spis.gov.pl/

2021-05-31 20:58:00

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”.

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

 

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

 

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/  

2021-05-30 20:57:00

W związku z oszczędnościami w projekcie można się jeszcze pilnie zgłaszać do wymiany pieca na pelett lub ekogroszek we własnym zakresie przez Mieszkańca.. Wymiana możliwa po pozytywnym audycie i spisaniu umowy. Dofinansowanie do 8 tys. zł do pieca i do 1 tys. zł do wymiany instalacji. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim.

2021-05-30 17:40:00

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Dla budynków zlokalizowanych w Małopolsce podobne regulacje obowiązują od początku 2021 roku. Dowiedz się więcej na temat obowiązujących regulacji przejdź>>

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowe w programie „Czyste Powietrze”.

2021-05-30 17:36:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-05-30 17:33:00

W dniu 04 czerwca 2021 nie będzie dyżuru konsultanta w Punkcie „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie

2021-05-28 17:39:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005