A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 410m. Celem projektu była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji (POZ, Straż Pożarna, Policja, szkoła, przedszkole, urząd gminy) oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty kultu religijnego, biblioteka i GOK). Remont zrealizowano w okresie 10.10. – 10.11.2023 r.

2023-12-19 23:38:00

W ramach zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2023 roku na drodze publicznej gminnej Nr K270910 Izby – Mochnaczka wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 1040m. Celem zadania była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji. Remont zrealizowano w okresie 06.10.2023 r. – 24.11.2023 r.

2023-12-19 23:35:00

Remont drogi gminnej Regietów Niżny - Regietów Wyżny nr K270907 w miejscowości Regietów w km 1+900 - 2+433

W ramach zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2023 roku na drodze publicznej gminnej Nr K270907 Regietów Niżny – Regietów Wyżny wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 533m. Celem zadania była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji. Remont zrealizowano w okresie 06.10.2023 r. – 17.11.2023 r.

2023-12-08 09:37:00

W Brunarach został rozbudowany budynek dla OSP Brunary. Inwestycja była dofinansowana z rezerwy  ogólnej budżetu państwa w kwocie 218 264,79 zł  Łączna wartość inwestycji 494 881,10 zł.

2023-10-04 19:21:00

W Banicy został wybudowany budynek dla OSP Banica. Inwestycja była dofinansowana z rezerwy  ogólnej budżetu państwa w kwocie 219 520,00 zł  Łączna wartość inwestycji 288 820,70 zł.

2023-10-04 19:18:00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach

2023-08-23 16:32:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005