A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju

Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju

2023-08-23 16:31:00
Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju

Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju

2023-08-23 16:30:00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa

2023-08-23 16:26:00
Tablica

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 370m. Celem projektu była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji (POZ, Straż Pożarna, Policja, szkoła, przedszkole, urząd gminy) oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty kultu religijnego, biblioteka i GOK). Remont zrealizowano w okresie 28.04.-29.05.2023 r.

2023-05-29 17:38:00

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 425m. Celem projektu była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji (POZ, Straż Pożarna, Policja, szkoła, przedszkole, urząd gminy) oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty kultu religijnego, biblioteka i GOK). Synergia projektu obejmuje także zakłady przemysłowe, podmioty prowadzące działalność usługową, handlową, gastronomiczną, turystyczną oraz gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane przy drodze objętej remontem. Remont zrealizowano w okresie 20.04.-20.05.2022 r.

2022-06-01 21:43:00

Remont drogi gminnej nr K270901 Gładyszów – Krzywa w km 2+700 – 4+020 i w km 4+106 – 4+586

Dofinansowanie: 510 000,00zł

Całkowita wartość inwestycji: 653 244,17zł

2022-01-16 22:23:00

Remont drogi gminnej nr K270901 Hańczowa – Ropki – Wysowa w m. Hańczowa i Ropki w km 0+000 – 0+740 i w km 0+820 – 3+820

Dofinansowanie: 840 916,00zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 085 585,70zł

2022-01-16 22:23:00

Remont drogi gminnej nr K270901 Gładyszów – Krzywa w km 2+700 – 4+020 i w km 4+106 – 4+586

Dofinansowanie: 510 000,00zł

Całkowita wartość inwestycji: 653 244,17zł

2022-01-16 22:23:00
Remont drogi gminnej Wysowa-Zdrój – Góra Jawor nr 271107K w m. Wysowa-Zdrój

Remont drogi gminnej Wysowa-Zdrój – Góra Jawor nr 271107K w m. Wysowa-Zdrój w km 0+300 – 1+600

Dofinansowanie: 402 298,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 506 083,50 zł

2022-01-16 22:21:00
Remont drogi gminnej Wysowa-Zdrój – obok Kuziów nr 271102K w m. Wysowa-Zdrój w km 0+820 – 1+470

Remont drogi gminnej Wysowa-Zdrój – obok Kuziów nr 271102K w m. Wysowa-Zdrój w km 0+820 – 1+470

Dofinansowanie: 192 839,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 253 041,75 zł

2022-01-16 22:19:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005