A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Formularze i deklacje obowiązujące w Urzędzie Gminy w formacie Word i PDF

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
ZGKiM - Deklaracja śmieciowa pdf 173,54 KB Pobierz
ZGKiM - Wniosek na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pdf 364,10 KB Pobierz
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pdf 871,24 KB Pobierz
IT - Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług doc 30,00 KB Pobierz
IT - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób pozostających w ewidencji obiektów noclegowych docx 12,64 KB Pobierz
IT - Zgoda na przetwarzanie danych dla właścicieli atrakcji turystycznych, działalności usługowej docx 12,86 KB Pobierz
WNIOSEK o wydanie wypisu/wyrysu z m.p.z.p doc 38,50 KB Pobierz
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP doc 37,50 KB Pobierz
BPŚ - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a lub krzewów docx 24,00 KB Pobierz
ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY UŚCIE GORLICKIE – ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH docx 18,72 KB Pobierz
ZGKiM - Deklaracja śmieciowa - ryczałt pdf 949,32 KB Pobierz
WNIOSEK o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest docx 16,15 KB Pobierz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne pdf 257,31 KB Pobierz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne pdf 289,42 KB Pobierz
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego pdf 344,01 KB Pobierz
Folder „Turystyczno-uzdrowiskowa Gmina Uście Gorlickie” pdf 12,06 MB Pobierz
Protokół oględzin i ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych 2018 doc 56,50 KB Pobierz
GNGR - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - aktywny formularz pdf 878,45 KB Pobierz
GNGR - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego + RODO pdf 250,72 KB Pobierz
GNGR - Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu gminnego doc 23,00 KB Pobierz
IT - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych - Oświadczenie docx 10,74 KB Pobierz
IT - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych - załącznik nr 2 docx 19,56 KB Pobierz
IT - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych - załącznik nr 1 docx 15,87 KB Pobierz
IT - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych doc 149,50 KB Pobierz
IT - Wniosek o zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie doc 36,50 KB Pobierz
OSO - Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną docx 15,93 KB Pobierz
OSO - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego docx 21,50 KB Pobierz
OSO - Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu docx 19,43 KB Pobierz
BPŚ - Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pdf 188,21 KB Pobierz
BPŚ - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych docx 20,17 KB Pobierz
BPŚ - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych doc 30,50 KB Pobierz
BPŚ - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a lub krzewów - dla osób fizycznych doc 62,00 KB Pobierz
Wniosek o szacowanie szkód łowieckich 2018 docx 13,57 KB Pobierz
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT docx 54,39 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005