A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu Priorytetowego pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” o wartości 100 000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Uście Gorlickie.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 30.12.2022.

2023-01-12 14:40:00

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym dokonanego w roku 2022 na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Uściu Gorlickim , Brunarach, Gładyszowie, Banicy, Śnietnicy i Zdyni

2022-12-13 19:25:00

Działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa

2020-12-21 09:53:00

W dniu 12.01.2018 odbyło przekazanie sprzętu ratowniczego oraz urządzeń niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz na cele związane z ochroną przeciwpożarową gminy, dla 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie tj: Uście Gorlickie, Gładyszów, Brunary, Wysowa-Zdrój, Śnietnica, Hańczowa, Banica , Regietów, Zdynia oraz Smerekowiec. Każda z tych jednostek otrzymała sprzęt, który składał się z Zestawu Ratownictwa Medycznego PSP – R1, oraz deski pediatrycznej.  Dodatkowo dwie jednostki zostały doposażone w defibrylator - OSP Uście Gorlickie oraz OSP Wysowa-Zdrój.

2018-01-16 18:43:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005