A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W dniu 12.01.2018 odbyło przekazanie sprzętu ratowniczego oraz urządzeń niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz na cele związane z ochroną przeciwpożarową gminy, dla 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie tj: Uście Gorlickie, Gładyszów, Brunary, Wysowa-Zdrój, Śnietnica, Hańczowa, Banica , Regietów, Zdynia oraz Smerekowiec. Każda z tych jednostek otrzymała sprzęt, który składał się z Zestawu Ratownictwa Medycznego PSP – R1, oraz deski pediatrycznej.  Dodatkowo dwie jednostki zostały doposażone w defibrylator - OSP Uście Gorlickie oraz OSP Wysowa-Zdrój.

Sprzęt został zakupiony za kwotę 78 260 tys. złotych w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami, które najczęściej, najszybciej znajdują się na miejscu zdarzenia, wypadku drogowego. Druhowie OSP to ludzie, którzy z poświęceniem, oddaniem a często i narażeniem własnego życia niosą pomoc innym. Za to zawsze należy im się szacunek i wyrazy uznania. Zakupiony sprzęt jest bardzo potrzebny do szybkiego i skutecznego ratowania ludzkiego życia na miejscu zdarzenia, jest ważnym wsparciem dla OSP i przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005