A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/jak-zweryfikowac-rachmistrza

2020-10-26 18:49:00
2020-10-26 18:46:00

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Uście Gorlickie jako Gminny Komisarz Spisowy uprzejmie przypomina, że od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Spisać można się przez Internet — wypełniając formularz spisowy dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 27 99 999). Może także do Państwa zadzwonić rachmistrz spisowy (z numerów telefonu 22 27 99 999 lub 22 66 66 662) lub odwiedzić Państwa osobiście. Rolnicy, którzy nie posiadają w domu dostępu do Internetu mogą przyjść do Urzędu Gminy lub najbliższego oddziału Urzędu Statystycznego i spisać się przy specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym. Prosimy o obdarzenie zaufaniem pracowników służb spisowych, a w szczególności rachmistrzów spisowych. Zachęcam do udziału w spisie i przekazanie rzetelnych oraz wyczerpujących informacji o Państwa gospodarstwach rolnych.

2020-10-13 19:58:00

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728), Wójt Gminy Uście Gorlickie – Gminny Komisarz Spisowy podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy  Uście Gorlickie.

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

2020-06-16 21:23:00

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

 

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

2020-06-02 22:32:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005