A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728), Wójt Gminy Uście Gorlickie – Gminny Komisarz Spisowy podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy  Uście Gorlickie.

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

2020-06-16 21:23:00

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

 

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

2020-06-02 22:32:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005