A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, zdrowia, sportu, turystyki, kultury i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 900 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2024-06-14 15:28:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 14 czerwca o 2024 r. o godz. 1000 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-06-08 11:24:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 3 czerwca o 2024 r. o godz. 1400 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-05-28 09:56:00

Informuję, iż w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się II Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Wnioski do porządku obrad. 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji. 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

2024-05-28 09:43:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy, które odbędzie się w dniu 3 czerwca o 2024 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-05-28 08:53:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-04-23 16:00:00

Informuję, iż w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się L Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2024-04-23 15:17:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godz. 800 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-04-22 20:09:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-04-22 20:07:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005