A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (6 powiatów) od 00:00/17.04 do 09:00/19.04.2024 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2024-04-16 22:55:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (18 powiatów) od 22:00/28.03 do 03:00/29.03.2024 prędkość do 50 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W, lok. burze. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

2024-03-28 20:34:00

Drodzy mieszkańcy powiatu gorlickiego!

Z uwagi na nadchodzący okres wiosenny, który wiąże się z ociepleniem i wysuszeniem pokrywy gleby wraz z zalegającą na niej dużą ilością suchych pozostałości roślinnych instytucje powiatu gorlickiego odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo terenów leśnych oraz właściwy rozwój obszarów i gruntów rolnych zwracają się z apelem o zaprzestanie wiosennego wypalania traw. Pamiętajmy, że wypalanie traw stanowi bardzo duże zagrożenie pożarowe. Wypalane tereny i grunty rolne często graniczą z zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi oraz terenami leśnymi. Ogień w bardzo szybkim tempie i w sposób niekontrolowany przez człowieka może przenieść się na kolejne grunty lub lasy i powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla zwierząt gospodarskich i mienia obywateli. Straty, które mogą powstać wskutek nieodpowiedzialnego wiosennego wypalania pozostałości roślinnych, są nieraz trudne do oszacowania, a koszty akcji ratowniczych, odnowienia terenu leśnego czy przywrócenia właściwości gruntu rolnego są ogromne. Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę wysokiej grzywny. Jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie życia wielu osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Ponadto rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe, są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności, obniżeniem płatności lub pozbawieniem płatności bezpośrednich w danym roku.

Bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy o naszym wspólnym bezpieczeństwie.

Podpisany apel został przesłany do wszystkich lokalnych samorządów i mediów z prośbą o zamieszczenie go na swoich stronach internetowych. Zostanie on także przekazany do wszystkich parafii powiatu gorlickiego z prośbą o przeczytanie go w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach. Ponadto na tą okoliczność został przygotowany plakat informacyjny, który zostanie przekazany do wszystkich samorządów lokalnych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, nadleśnictw, a także szkół, aby dotrzeć z tą informacją do jak najszerszego grona mieszkańców powiatu gorlickiego.

2024-03-11 21:44:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (16 powiatów) od 05:00/05.02 do 18:00/05.02.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów i wielicki.
IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/3 małopolskie (4 powiaty) od 10:55/04.02 do 20:00/05.02.2024 Wzrost temp. Do 5 st, opady do 45 mm, wiatr 35 km/h, porywy 80/km. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

2024-02-05 22:58:00

Szanowni mieszkańcy,

W związku z pojawiającymi się informacjami o częstych obserwacjach wilka w rejonie wsi Śnietnica i Brunary, Wójt Gminy Uście Gorlickie apeluje o zachowanie ostrożności i:

  1. Nie pozostawianie na terenie posesji niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również karm dla psów i kotów,
  2. Zabezpieczenie pojemników na odpady kompostowane oraz komunalne,
  3. Między zmierzchem a świtem, zabezpieczenie zwierząt domowych, psy w pomieszczeniu lub w kojcu – nie na uwięzi - taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą.
  4. W przypadku bezpośredniego spotkania należy: nie odwracając się plecami, spokojnie, nie uciekając, oddalić się, starając się narobić hałasu, krzycząc, unosząc ręce.

Wilki z natury są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem,  bywa jednak, że podczas bezpośredniego spotkania mogą się przyglądać dłuższą chwilę, zanim wyczują zapach człowieka. Gdy wilk wielokrotnie zbliży się na odległość poniżej 30 m, nie wykazując strachu (nie uciekając), należy powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy.

 

Obserwowany wilk to najpewniej starszy, osłabiony osobnik, z jakichś powodów nietolerowany przez przez watahę, którego bytowanie w pobliżu osad ludzkich spowodowane jest łatwością zdobycia pokarmu: wynikającą z tendencji jeleniowatych do gromadzenia się w tym okresie - w celu poszukiwania pożywienia - w terenach bez pokrywy śniegu, a także obecnością wyrzucanych resztek pożywienia z gospodarstw domowych.

 

Podobne obserwacje zdarzają się co jakiś czas i mają przejściowy charakter. Wilki migrują, potrafią przemierzać ogromne odległości, a jedynym wyznacznikiem, w których miejscach zostaną na dłużej, jest dostępność pożywienia. Bytujący w tym terenie wilk najpewniej opuści okolice wsi z nastaniem przedwiośnia lub wcześniej.

Gdyby jednak tak się nie stało samorząd podejmie odpowiednie działania.  

2024-01-31 16:19:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 07:00/24.01 do 07:00/25.01.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W, lokalnie możliwe burze. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2024-01-24 18:33:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (7 powiatów) od 04:00/22.01 do 24:00/21.01.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2024-01-22 19:06:00

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego - https://bip.malopolska.pl/api/files/3382408

2024-01-12 12:24:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 16:00/21.12 do 02:00/22.12.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2023-12-21 12:34:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie/gorlicki od 20:00/06.12 do 06:00/07.12.2023 marznące opady, drogi śliskie.

2023-12-06 18:21:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005