A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ochotnicza Straż Pożarna w Uściu Gorlickim zrealizowała operację pn. „Siłownia zewnętrzna w Uściu Gorlickim” mająca na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Uściu Gorlickim wraz ze szlakiem dziedzictwa kulturowego do czasu złożenia wniosku o płatność końcową

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2023-01-27 16:52:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005