A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zakup odzieży specjalistycznej

2023-01-04 19:36:00

„Budowę sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej  w ramach rozbudowy budynku szkoły podstawowej z oddziałem klasy integracyjnej  w Gładyszowie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³ na działce  nr ewid. 536/4 położonej                 w Gładyszowie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 585/2013 z dnia 25 lipca 2019”

2022-12-29 18:09:00

Rozbudowa Remizy (boksu garażowego) w Brunarach

2022-12-29 14:33:00

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim stała się właścicielem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”- część B, zgodnie z Umową Nr II/222/RO/2397/22 z dnia 21.07.2022. Łączna wartość zadania to 934.800,00 zł, w tym z budżetu Województwa Małopolskiego 40.000,00 zł.

2022-12-23 16:31:00

Zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1,noszy ratowniczych

2022-12-20 19:42:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005