A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Małopolskie OSP 2022 – część B

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim stała się właścicielem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”- część B, zgodnie z Umową Nr II/222/RO/2397/22 z dnia 21.07.2022. Łączna wartość zadania to 934.800,00 zł, w tym z budżetu Województwa Małopolskiego 40.000,00 zł.

Wóz strażacki będzie służył mieszkańcom gminy i regionu.

Nowy pojazd spełnia wszelkie standardy, które obowiązują tego typu samochody. Posiada na stałe zamontowany najwyższej jakości sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Został wyposażony w urządzenia, które mogą być używane do każdego rodzaju akcji ratowniczej i gaśniczej. Nowoczesny wóz strażacki z pewnością przyczyni się do wzrostu poziomu zabezpieczenia operacyjnego naszego regionu jak również województwa małopolskiego poprzez m.in. skuteczne działania polegające na udzielaniu pomocy osobom zagrożonym i poszkodowanym. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim służy mieszkańcom gminy i regionu już od wielu lat. Strażacy ochotnicy tej jednostki rocznie wyjeżdżają wiele razy do wszelkich zdarzeń na terenie gminy i powiatu.

 

Zakup samochodu został sfinansowany z dotacji otrzymanych z wielu instytucji, które dofinansowały to przedsięwzięcie. Są to środki finansowe otrzymane min. z: 

1. Środki MSW – 390.000,00 zł

2. Środki Województwa Małopolskiego – 40.000,00 zł

3. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 250.000,00 zł

4. Środki funduszu sołeckiego wsi Śnietnica – 46.951,70 zł

5. Środki funduszu sołeckiego wsi Uście Gorlickie – 35.000,00 zł

6. Środki z WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr D/193/22/36) – 10.000,00 zł

7. Środki własne OSP – 57.848,30 zł

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005