A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ugusciegorlickie.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 18 351 60 41
tel. 18 351 60 42
tel. 18 351 60 75
tel. 18 351 60 02

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
e-mail: gmina@usciegorlickie.pl

Skrzynka PEF: NIP: 7382144864

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres skrytki na platformie ePUAP:  /4g2r5mu3dk

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - część zamieszczonych na stronie internetowej informacji, w postaci artykułów lub załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

- część zamieszczonych na stronie internetowej informacji, w postaci artykułów lub załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości: zostały wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie skanów.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Albert Pach
e-mail: informatyk@usciegorlickie.pl
Telefon:  18 351 60 41

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Gminy Gorlice – 38-315 Uście Gorlickie 80

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze od placu drogi powiatowej, drugie od drogi od strony budynku Poczty Polskiej,
 • wejście od strony drogi powiatowej nie jest na poziomie ulicy – do wejścia prowadzą schody 4 stopni,
 • wejścia od strony budynku Poczty Polskiej jest na poziomie ulicy,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe bez wydzielenia specjalnego miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego wykonującego usługi na zlecenie urzędu w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 - 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną (epuap, email) terminu przybycia do urzędu,
 • zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

2. Budynek: Urząd Gminy Gorlice - 38-315 Uście Gorlickie 77

 • do budynku prowadzi 1 wejście od strony drogi powiatowej,
 • wejście nie jest na poziomie ulicy – do wejścia prowadzą schody 5 stopni,
 • do wejścia prowadzą schody,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe bez wydzielenia specjalnego miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego wykonującego usługi na zlecenie urzędu w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 - 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną (epuap, email) terminu przybycia do urzędu,
 • zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w budynku nr 80.
Parametr Wartość
Parametr pierwszy Wartość pierwsza
Parametr drugi testujący długie wpisy. Parametr drugi testujący długie wpisy. Parametr drugi testujący długie wpisy. Parametr drugi testujący długie wpisy. Wartość druga
Parametr trzeci Wartość trzecia testująca długie wpisy. Wartość trzecia testująca długie wpisy. Wartość trzecia testująca długie wpisy. Wartość trzecia testująca długie wpisy.
Parametr drugi testujący długie wpisy. Parametr drugi testujący długie wpisy. Parametr drugi testujący długie wpisy. Parametr drugi testujący długie wpisy. Wartość trzecia testująca długie wpisy. Wartość trzecia testująca długie wpisy. Wartość trzecia testująca długie wpisy. Wartość trzecia testująca długie wpisy.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005