A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wójt Gminy Uście Gorlickie:
Zbigniew LUDWIN
tel. 18 351 60 41 wew. 31
Przyjmuje interesantów w poniedziałki
w godzinach 8.00 - 15.30.


Sekretarz Gminy:
Marek Oleś
kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (OSO)
tel. 18 351 60 41 wew. 34
e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
Przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Referat Finansowy (FN)
Skarbnik: Ewa Garbowska-Góra, kierownik referatu
tel. 18 351 60 41 wew. 47
e-mail: skarbnik@usciegorlickie.pl

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005