A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Główne zagrożenie na terenie dzielnicy nr 22 stanowi niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierujących pojazdami w miejscowości Gładyszów. Opisane zagrożenie występuje w m. Gładyszów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej W 977 z droga powiatową 1496K. Przyczyną zagrożenia jest fakt, że kierujący pojazdami notorycznie nie stosują się do wskazań sygnalizatorów świetlnych sterujących ruchem na skrzyżowaniu i wjeżdżają na nie, gdy jest to zabronione.

 

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią przypadki popełniania wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecania orz zakłóceniem ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące się w rejonie sklepów spożywczych w centrum m. Wysowa Zdrój.

2023-02-14 12:17:00

Dzielnica nr 22: Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 22 stanowi wjazd na ścieżkę pieszo-rowerową na Polu Biwakowym w Uściu Gorlickim przez kierujących samochodami osobowymi oraz motocyklami nie stosujących się do znaków B-3 oraz B-4 – zakaz wjazdu pojazdów samochodowych oraz motocykli. Dzielnica nr 23: Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowi przekraczanie prędkości w miejscowości Brunary. Na drodze K1503 od granicy z miejscowością Florynka w kierunku miejscowości Śnietnica kierujący pojazdami nie zwracają uwagi na oznakowanie dotyczące terenu zabudowanego i notorycznie przekraczają prędkości stwarzając realne zagrożenie dla użytkowników drogi w tym dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej.

2022-09-11 17:41:00

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią niestosowanie się przez mieszkańców miejscowości Śnietnica do umieszczania oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym. Umieszczenie tych numerów jest niezbędne do szybkiego podjęcia czynności przez służby ratunkowe.

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 22 stanowi wjazd na teren leśny bez zezwolenia w rejonie miejscowości Smerekowiec „ piece”

2022-03-02 17:10:00

Ścieżka pieszo – rowerowa na Polu Biwakowym w Uściu Gorlickim, gdzie kierujący samochodami oraz motocyklami nie stosują się do znaków B-3 i B-4.

2021-10-21 19:52:00

Dzielnica nr 22 Most na rzece Zdynianka, gdzie kierujący samochodami ciężarowymi nie stosują się do znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o RMC powyżej 6 ton”. Dzielnica 23 Park Zdrojowy w Wysowej Zdrój, gdzie kierujący nie stosują się do znaków drogowych wjeżdżając na teren parku.

2021-08-23 10:34:00

Dzielnica 22 Zakłócenia porządku publicznego w rejonie Stadionu Sportowego w Uściu Gorlickim przez osoby spożywające tam alkohol. Dzielnica 23 Spozywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, używanie słów nieprzyzwoitych, zanieczyszczanie miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu w rejonie wiaty grillowej, Remizy OSP oraz parkingu przy kościele w m. Śnietnica.

2021-02-15 10:34:00

W miejscowości Brunary na drodze K 1503 od granicy z miejscowością Florynka w kierunku m. Śnietnica kierujący pojazdami nie zwracają uwagi na oznakowanie dot. terenu zabudowanego i notorycznie przekraczają prędkość stwarzając realne zagrożenie dla użytkowników drogi w tym dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły podstawowej. Dzielnica nr 23

Gładyszów - skrzyżowanie dróg Konieczna – Gorlice- Uście Gorlickie, gdzie kierujący nie stosują się do sygnalizacji świetlnej.

2020-09-02 22:10:00

„Droga publiczna na terenie miejscowości Uście Gorlickie, gdzie według mieszkańców dochodzi do zagrożeń z niekorzystaniem wbrew obowiązkowi z oświetlenia pojazdów rowerowych w okresie od zmierzchu do świtu”.

Park Zdrojowy w miejscowości Wysowa- Zdrój, gdzie kierujący pojazdami nie zważają na znaki ustawione przed wjazdem do parku i mimo ewidentnego zakazu ruchu lamią ten przepis wjeżdżając na teren Parku zdrojowego. Pojazdy te stwarzają zagrożenia dla spacerujących tam osób, a zaparkowane samochody w rejonie Starego Domu Zdrojowego utrudniają prawidłowe korzystanie z chodników dla pieszych, a spowodowane jest to złym oznaczeniem poziomym oraz pionowym. Nasilenie zagrożenia występują w godzinach popołudniowych  święta oraz weekendy”.

2019-09-03 09:43:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005