A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią przypadki popełniania wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem oraz zakłóceniem ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące się w rejonie placówki pocztowej oraz domu wielorodzinnego w centrum m. Wysowa - Zdrój.

Główne zagrożenie na terenie dzielnicy nr 22 stanowią przypadki wałęsających się bez opieki psów na terenie miejscowości Nowica. Zagrożenie występuje w m. Nowica wzdłuż drogi publicznej prowadzącej przez wieś o różnych porach.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005