A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PFRON BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

„Budowę sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej  w ramach rozbudowy budynku szkoły podstawowej z oddziałem klasy integracyjnej  w Gładyszowie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³ na działce  nr ewid. 536/4 położonej                 w Gładyszowie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 585/2013 z dnia 25 lipca 2019”

 

DOFINANSOWANIE:       1 040 356,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 334 978,61 ZŁ 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005