A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Rozpoczął się okres, w którym corocznie obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów suchych traw na łąkach, nieużytkach i polach. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ofiarami tych zdarzeń są niejednokrotnie sami sprawcy podpaleń, jak również osoby postronne oraz strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych.  Pożary traw zagrażają również lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

2021-03-26 20:57:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (10 powiatów) od 03:00/05.03 do 15:00/05.03.2021 przyrost pokrywy do 15 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki.

2021-03-04 16:25:00

Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty) Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników

2021-03-04 14:26:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1małopolskie ( 5 powiatów ) od 15:00/21.02 do 18:00/23.02.2021 Wzrost temp. do 9 st, wiatr 30 km/h, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

2021-02-22 22:30:00

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należycie przez swojego właściciela, Urząd Gminy Uście Gorlickie przypomina, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza teren posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, który mówi „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

2021-02-22 22:29:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (7 powiatów) od 18:00/19.02 do 08:00/20.02.2021 temp. min od-7 st. do -3 st., lokalnie -9 st., przy gruncie do -9 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2021-02-19 17:04:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 18:00/17.02 do 09:00/18.02.2021 temp min. od -1 st. do 1 st., przy gruncie do -3 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

2021-02-17 15:33:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (6 powiatów) od 22:30/15.02 do 07:30/16.02.2021 temp. min -20 st, wiatr 15 - 20 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2021-02-15 21:03:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (7 powiatów) od 22:00/11.02 do 09:00/13.02.2021 temp. min -21 st, temp. maks -12 st, wiatr 30 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2021-02-11 14:48:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (11 powiatów) od 15:00/10.02 do 03:00/11.02.2021 przyrost pokrywy do 15 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wadowicki.

2021-02-10 16:40:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005