A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W dniu 2 listopada br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ. U. z 2022 r. poz. 2236) , która weszła w życie z dniem 3 listopada 2022 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 34 ustawy Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje
o przystąpieniu do programu sprzedaży węgla dla mieszkańców, a Urząd Gminy prowadzi obecnie przygotowania do realizacji tego zadania.

Przyjęte przez Sejm przepisy pozwalają na to by gminy mogły kupić węgiel od wskazanych podmiotów po 1,5 tys. zł. brutto za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom za kwotę maksymalną 2 tys. zł. brutto za tonę. Transport ze wskazanego przez gminę składu węgla do swojego domu zapewnia wnioskodawca na swój koszt.

W myśl uchwalonych przepisów gmina będzie prowadzić dystrybucję między innymi w ramach umowy z innym podmiotem (np. składem węglowym) lub kilkoma podmiotami. Taki model dystrybucji będzie przyjęty w Gminie Uście Gorlickie.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba będzie złożyć do Urzędu Gminy wniosek. Wzór wniosku będzie dostępny na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej, a w siedzibie Urzędu Gminy w formie papierowej. O dostępności wniosków poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.

WAŻNE! 
Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

 

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Ludwin

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005