A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 240

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(129),  nowosądecki(134), nowotarski(134), suski(126), tatrzański(131)

Ważność

od godz. 01:00 dnia 17.11.2022 do godz. 09:00 dnia 17.11.2022

Prawdopodobieństwo

75 %

Przebieg

Na obszarach powyżej 700 m n.p.m. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do końca tygodnia.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (5 powiatów) od 01:00/17.11 do 09:00/17.11.2022 temp. min około -1 st., przy gruncie

około -2 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (5 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.

Uwagi

Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005