A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 267

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny mróz/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(141), limanowski(130), nowosądecki(147), nowotarski(149), Nowy Sącz(125), suski(141), tatrzański(146)

Ważność

od godz. 22:00 dnia 13.12.2022 do godz. 09:00 dnia 14.12.2022

Prawdopodobieństwo

85,00%

Przebieg

Prognozuje się miejscami temperaturę minimalną do -19°C. Średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 15 km/h.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (7 powiatów) od 22:00/13.12 do 09:00/14.12.2022 temp. min -19 st, wiatr 15 km/h.  Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach.

Uwagi

Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005