A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Remont drogi gminnej nr K270901 Hańczowa – Ropki – Wysowa w m. Hańczowa i Ropki w km 0+000 – 0+740 i w km 0+820 – 3+820

Dofinansowanie: 840 916,00zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 085 585,70zł

Wykonano nową nawierzchnię tłuczniową szerokości 3,5m na długości 3740m wraz z odmuleniem istniejących rowów.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005