A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Remont drogi gminnej Wysowa-Zdrój – Góra Jawor nr 271107K w m. Wysowa-Zdrój w km 0+300 – 1+600

Dofinansowanie: 402 298,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 506 083,50 zł

Wykonano nawierzchnię powierzchniowo-utrwaloną poprzez trzykrotne skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją i gresami szerokości 3,0m na długości 1300m wraz z odmuleniem istniejących rowów.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005