A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Nazwa projektu: 

Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent projektu:    Gmina Moszczenica

ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

2024-04-30 22:00:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-04-23 16:00:00

Informuję, iż w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się L Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2024-04-23 15:17:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godz. 800 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-04-22 20:09:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2024-04-22 20:07:00

Dnia 02.05.2024 r. (CZWARTEK) Urząd Gminy Uście Gorlickie BĘDZIE NIECZYNNY

2024-04-19 16:29:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (6 powiatów) od 00:00/17.04 do 09:00/19.04.2024 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2024-04-16 22:55:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie. Szczegóły zawiera załączony Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza weterynarii.

2024-04-12 21:01:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005