A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Czyste Powietrze

2023-03-22 18:12:00

Czyste Powietrze

2023-03-22 18:12:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 800 w sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-03-21 17:15:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 1530 na sali posiedzeń biura Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-03-21 16:47:39

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:

  1. Do 15 marca 2023 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2022 rok:
  • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.

  • Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

2023-03-20 18:06:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Sanatorium Biawena w Wysowej - Zdroju. Tematyka posiedzenia:

2023-03-20 16:47:39

Apel Służb i instytucji powiatu gorlickiego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo terenów leśnych oraz właściwy rozwój obszarów i gruntów rolnych, dotyczący wypalania traw i pozostałości roślinnych.

Drodzy mieszkańcy powiatu gorlickiego!

Z uwagi na nadchodzący okres wiosenny, który wiąże się z ociepleniem i wysuszeniem pokrywy gleby wraz z zalegającą na niej dużą ilością suchych pozostałości roślinnych Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Nadleśnictwo Gorlice, Nadleśnictwo Losie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Gorlicach, zwracają się z apelem o zaprzestanie wiosennego wypalania traw.

2023-03-16 18:08:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (9 powiatów) od 10:00/13.03 do 18:00/14.03.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 85 km/h, SW i S. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski , tatrzański i wadowicki.

2023-03-13 18:32:00

Informuję, iż w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2023-02-22 16:10:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uście Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-02-22 16:08:00

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

 

Więcej na stronie https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

2023-02-22 15:25:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (18 powiatów) od 22:00/17.02 do 10:00/18.02.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wielicki.

2023-02-17 16:55:00

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich  regularnego opróżniania. W związku z powyższym Urząd Gminy Uście Gorlickie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowym obowiązku podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Na terenie Gminy Uście Gorlickie w 2023 roku będą prowadzone kontrole w tym przedmiocie przez  upoważnionych pracowników Urzędu Gminy. Właściciele nieruchomości w trakcie kontroli są zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiorników oraz dowodu potwierdzającego  uiszczanie opłat za te usługi.

2023-02-17 16:54:00

Weź udział w ogólnopolskim projekcie językowym i naucz się 4 języków obcych za darmo Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W projekcie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy. Akcja trwa do 31 grudnia 2023 r. Aby otrzymać dostęp do darmowych kursów wejdź na stronę www.wkdk.pl/darmowe-kursy i wpisz poniższy kod podczas rejestracji. 4KURSY Jeśli miałbyś kłopoty z zarejestrowaniem się na stronie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr telefonu 79 92 482 56

2023-02-17 12:56:00

Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze pow. gorlickiego

2023-02-16 19:49:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005