A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu przeprowadzone zostanie doraźne zabezpieczenie mostu przed katastrofą budowlaną w ciągu drogi powiatowej 1496K Gładyszów - Uście Gorlickie, jako niezbędne przedsięwzięcie do utrzymania jego przejezdności. Powiat rozważał wykonanie obok mostu „przejazdu w bród”, jednakże zarówno z uwagi na uwarunkowania związane z ochroną środowiska, jak również konieczność poniesienia znaczących kosztów dodatkowych, wykonanie takiego przejazdu nie jest możliwe.

2021-08-24 14:29:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 03:00/23.08 do 20:00/23.08.2021 40 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2021-08-23 16:38:00

Dzielnica nr 22 Most na rzece Zdynianka, gdzie kierujący samochodami ciężarowymi nie stosują się do znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o RMC powyżej 6 ton”. Dzielnica 23 Park Zdrojowy w Wysowej Zdrój, gdzie kierujący nie stosują się do znaków drogowych wjeżdżając na teren parku.

2021-08-23 10:34:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 12:00/14.08 do 18:00/15.08.2021 temp. maks 30 st, temp. min 15 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2021-08-13 15:59:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2021-08-13 15:54:00

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE :

Numer projektu/ Číslo projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program / Program:

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 – 2020 /

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020

Oś priorytetowa /Prioritná os  :

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                        Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Cel szczegółowy/Špecifický cieľ:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców/ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

2021-08-10 16:53:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 1300 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXIV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2021-08-03 21:07:00

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

2021-08-02 21:14:00

Mobilny Punkt Szczepień

2021-08-02 21:13:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 1100 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2021-08-02 19:41:00

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( alarm – dźwięk modulowany w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

2021-07-29 23:05:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

2021-07-22 08:29:00

Małopolska inspiruje, pobudza wyobraźnię, sprawia, że każdy czuje się tutaj wyjątkowo. Jest to region niezwykły, zachwycający różnorodnymi i ciekawymi formami przyrody. Jednocześnie można w nim odnaleźć zabytki wszystkich epok, różnorodne style architektoniczne, zaskakujące budowle skrywające w swych murach fragmenty wcześniejszych budynków i ukryte pośród współczesnej zabudowy perełki z dawnych wieków. Już od września, dzięki II edycji programu „Odkrywam Małopolskę” dzieci i młodzież z małopolskich szkół podstawowych będą mogły się znowu o tym przekonać. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył w tym roku blisko 1,5 mln zł.

2021-07-20 08:04:00

W związku z planowanym przystąpieniem gminy Uście Gorlickie do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Wójt Gminy Uście Gorlickie zwraca się z prośbą do rolników z terenu gminy, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu BigBag o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Sołtysów lub bezpośrednio do Urzędu gminy Uście Gorlickie w terminie do 10.08.2021 r. Podpisaną ankietę można również przesłać drogą elektroniczną ma adres sekretariat@usciegorlickie.pl.

2021-07-20 07:59:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005