A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo Informuję, że na terenie Gminy Uście Gorlickie powstał Gminny Magazyn Pomocy (GMP), który zlokalizowany jest w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim 296. W GMP prowadzona będzie zbiórka produktów, które będą przewożone do Powiatowego Magazynu Pomocy w Woli Łużańskiej 31 i dalej na Ukrainę oraz rozdysponowane wśród uchodźców z Ukrainy przebywających na naszym terenie.

2022-03-02 17:03:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców Gminy Uście Gorlickie w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie .

Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • Detektor upadku,
  • Czujnik zdjęcia opaski,
  • Lokalizator GPS,
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. 

Usługa” opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 15 marca 2022 r.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

KONTAKT:  pod numerem telefonu 18 35-16-491 w. 22 lub 25

Uwaga ! Udzielenie wsparcia w ramach Programu uzależnione jest od otrzymania środków finansowych na powyższe zadanie.

W przypadku nieotrzymania finansowania, zgłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia i będą służyły oszacowaniu skali potrzeb w tym zakresie.

2022-03-02 12:42:00
  1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych.

O przyznanie dofinansowania mogą starać się rolnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. W tym naborze, po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział osób, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania czyli w latach 2007 – 2013.

Wysokość wsparcia wynosi 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Co najmniej 70 proc. otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące np. płace, ubezpieczenia.

Wnioski przyjmowane będą przez oddziały regionalne Agencji do 28 kwietnia 2022 r. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr

 

  1. Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR 

 

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, złożyli do ARiMR blisko 2 tys. wniosków o pomoc. Starają się o wsparcie w wysokości prawie 74 mln zł. Połowa złożonych wniosków pochodzi od rolników z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Termin na ubieganie się o pomoc upływa 29 kwietnia.  

Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. 

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł za każdych 10 prosiąt – jednak do 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można się ubiegać tylko jeden raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości decyduje data wpływu do placówki Agencji.

 

2022-03-02 12:07:00

Powiatowy magazyn pomocy

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2515-powstal-powiatowy-magazyn-pomocy

Komunikat do mieszkańców Powiatu przyjmujących uchodźców z UKRAINY

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2516-komunikat-do-mieszkancow-powiatu-gorlickiego-przyjmujacych-uchodzcow-z-ukrainy

Wolontariusze poszukiwani

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2517-wolontariusze-poszukiwani

Ambulatoryjna pomoc stomatologiczna dla uchodźców

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2518-ambulatoryjna-pomoc-stomatologiczna-dla-uchodzcow

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych.

Ponadto informuję, że w przypadku otrzymywania zgłoszeń od mieszkańców, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy - należy zebrać następujące dane:

•    imię i nazwisko,
•    data przekroczenia granicy
•    miejsce pobytu i data przyjęcia uchodźcy
•    dokument tożsamości bądź inny (np. Karta Polaka)
•    numer telefonu osoby udzielającej pomocy mieszkaniowej

oraz w formie wypełnionej tabeli, którą przesyłam w załączeniu wraz z wypełnionym drukiem stanowiącym potwierdzenie przez uchodźcę pobytu w lokalu - przesłać na adres: czk@powiatgorlicki.pl. Druki tabeli i potwierdzenia pobytu w załączeniu

2022-03-02 11:56:00

Wszyskie informacje nt. pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajdują się pod tym linkiem: http://www.usciegorlickie.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy

2022-03-02 11:53:00

Działasz w młodej organizacji pozarządowej? Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje? Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Zamierzasz wzmocnić swoją organizację? Jeśli TAK, konkurs Małopolska Lokalnie 2022 jest dla Ciebie!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie. Konkurs skierowany jest do zwykłych mieszkańców, którzy mają interesujący pomysł na działanie w swojej społeczności ale nie mają pieniędzy, żeby go zrealizować oraz do młodych organizacji pozarządowych, które szukają wsparcia na początku swojej działalności.

Małopolska Lokalnie to konkurs grantowy z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

  • projekty społeczne, jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową lub grupą nieformalną
  • projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych

Nabór projektów trwać będzie od 1 do 28 marca br.

Czym różni się konkurs Małopolska Lokalnie od innych?

Operatorzy stawiają na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wypracowały formułę w której fundusze zdobędą najlepsze pomysły, a nie najlepiej napisane wnioski. Jak co roku, będą koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji. Ważnym elementem będzie także promocja działań lokalnych społeczników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://malopolskalokalnie.pl/, na https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/ i uzyskać na spotkaniach informacyjnych, które dla mieszkańców powiatu gorlickiego odbędzie się:

11 marca (piątek) godzina 15:30 w Budynku „Sokół”, ul. Jagiełły 5, Gorlice, zapisy przez formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/ZapisyGorlice

Spotkania on-line, do wyboru poniedziałki: 28 lutego i 14 marca. Zapisy przez formularz: https://bit.ly/ZapisyOnlineLutyhttps://bit.ly/ZapisyOnLineMarzec

Dodatkowo, zachęcamy do udziału w szkoleniach z pisania wniosków i dostępności projektów oraz korzystania ze wsparcia doradców ds. konkursu. Szczegóły w załączonym Regulaminie konkursu i instrukcjach wypełniania wniosków.

3.03. SZKOLENIE „Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach Programu Małopolska Lokalnie?”
Godziny: 17.00 – 20.15
Miejsce: on-line, aplikacja zoom
Zgłoszenia do 2.03 godzina 13.00
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/SzkolenieDostępność

7.03. SZKOLENIE „Jak przygotować projekt społeczny do Programu Małopolska Lokalnie?”
Godziny: 17.00 – 20.15
Miejsce: on-line, aplikacja zoom
Zgłoszenia do 4.03 godzina 13.00
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/SzkolenieProjektySpołeczne

9.03. SZKOLENIE „Jak przygotować projekt rozwojowy do Programu Małopolska Lokalnie?”
Godziny: 17.00 – 20.15
Miejsce: on-line, aplikacja zoom
Zgłoszenia do 8.03 godzina 13.00
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/SzkolenieProjektyRozwojowe

Program grantowy Małopolska Lokalnie jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, a także ze środków Miasta Krakowa oraz powiatów: oświęcimskiego, myślenickiego, wielickiego i Alexander Mann Solutions Poland. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Źródło: Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”

2022-03-01 18:17:00

15 lutego ruszyła rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic, którzy chcą uczyć się w najlepszych szkołach średnich w całej Polsce, przyznawane przez Fundację EFC już od 12 lat. Zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do tych najbardziej potrzebujących stypendium – młodych ludzi z aspiracjami i energią do działania.

Program Horyzonty kierujemy do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory nasz program objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Takie osoby na pewno znajdują się także w Państwa lokalnej społeczności – warto wesprzeć ich rozwój!

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:
- pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,
- planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,
- średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę.

Uważność na potrzeby młodzieży jest dziś ważniejsza, niż kiedykolwiek – dlatego poza finansowaniem edukacji i życia w nowym miejscu, stypendium oferuje także wspólne działania społeczne, bezpieczną, twórczą przestrzeń do rozwoju i realizowania pasji, opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry, wsparcie psychologiczne, letnie i zimowe wyjazdy, warsztaty... to wszystko stypendyści i stypendystki, absolwenci i absolwentki programu oraz zespół fundacji realizują razem, wspierając się wzajemnie.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

Wiele dróg, jedno stypendium – pod takim hasłem prowadzimy tegoroczną rekrutację – która trwa od 15 lutego do 31 marca – i z taką dewizą poszukujemy różnych dróg docierania do tych, którzy najbardziej stypendium potrzebują. Dlatego będziemy niezmiernie wdzięczni za opublikowanie informacji o programie w Państwa mediach społecznościowych czy na stronie internetowej. Z takim wsparciem będziemy mieć większe szanse na dotarcie do środowiska szkolnego, rodziców oraz przyszłych stypendystów i stypendystek, dając dzieciom możliwość realizacji aspiracji i zdobycia rzetelnej edukacji. Do wiadomości dołączamy informację prasową, propozycję posta na social media oraz materiały graficzne do wykorzystania w publikacji lub wysyłce.

2022-02-28 17:54:00

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam linki do strony z Komunikatem Prasowym Wojewody Małopolskiego dla uchodźców z Ukrainy

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2506-komunikat-prasowy-wojewody-malopolski

a także informacje dla Obywateli Ukrainy udostępnione przez Urząd d/s Cudzoziemców

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2508-pomoc-dla-obywateli-ukrainyRównocześnie informuję, że zostałam wyznaczona przez Panią Starostę na koordynatora na terenie powiatu. Z uwagi na powyższe podaję także numer telefonu kom. 504-049-858

Joanna Tenerowicz-Napora
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Promocji i Informacji
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
tel. 18 35-48-788
2022-02-25 12:37:00

W związku z otrzymaniem dofinansowania przez Gminę Uście Gorlickie na realizację projektu

 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, prosimy mieszkańców, którzy się zgłosili do wymienionego Programu o uzupełnienie dokumentacji weryfikującej liczbę uczestników. Prosimy o wypełnienie załączonych: oświadczenia i zgody w wersji papierowej i dostarczenie do tut. Urzędu  do dnia 04.03.2022. W razie pytań prosimy o kontakt z P. Elżbieta Wansacz tel. 18/3516041 w. 46.

2022-02-23 15:18:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 800 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2022-02-23 13:40:00

       Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE - CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o wykonanie zadań określonych dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE – CRP), które obowiązuje od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do dnia  4 marca 2022 r. do godz. 23.59.

 

Przedsięwzięcia są określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP ( Dz. U. z 2016 roku poz. 1101 z późn. zm.).

2022-02-22 16:35:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 830 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2022-02-22 16:30:00

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej. Środki finansowe należy wpłacać na specjalnie wydzielone subkonto: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca konto BS Dobrzyca: 94 8409 0001 2001 0000 1948 0005

2022-02-21 16:38:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 02:00/21.02 do 17:00/21.02.2022 prędkość do 35 km/, porywy do 90 km/h, SW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2022-02-21 09:37:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 00:00/19.02 do 18:00/19.02.2022 prędkość do 50 km/, porywy do 100 km/h, W, SW . Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

2022-02-18 19:14:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005