A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski w związku z prowadzoną na terenie tego kraju wojną, mogą składać wnioski o nadanie im numeru PESEL. Prawo takie przysługuje uchodźcom, którzy przybyli do naszego kraju od dnia 24 lutego 2022 r.

W Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, procedura nadawania numeru PESEL prowadzona jest przez Urząd Stanu Cywilnego w budynku głównym Urzędu Gminy.

Na chwilę obecną funkcjonuje jedno stanowisko pracy, w którym urzędnik zajmuje się rejestracją wniosków, przy czym Urząd wystąpił do MSWiA o umożliwienie utworzenia drugiego takiego stanowiska.

Z uwagi na fakt, że rejestracja wniosków o nadanie numerów PESEL nie powinna zakłócać codziennej działalności USC prowadzonej na rzecz mieszkańców gminy, prosimy gospodarzy, którzy goszczą obywateli Ukrainy w swoich domach, o ich indywidualne umawianie na wizytę pod numerem telefonu 18 351-60-41 wew. 49.

Informuje się również, że do nadania numeru PESEL niezbędne jest biometryczne zdjęcie. Można je wyrobić na koszt gminy w Gorlicach:

Fotex-Studio-Bugno, Wacław Bugno

ul.11 Listopada 9a, 38-300 Gorlice, tel. 18 35 36 560,

 

Niezależnie od tego, od tamtego tygodnia organizowane są również tzw. mobilne studnia na terenie konkretnych miejscowości gminy. O dacie wykonania zdjęć w takich punktach będziemy informować odrębnie.

Nadanie uchodźcy z Ukrainy numeru PESEL umożliwi mu m.in. podjęcie pracy, założenie własnej działalności gospodarczej, skorzystanie z opieki medycznej czy korzystanie ze świadczeń.

2022-03-22 20:35:00

Od środy 16 marca 2022 r. osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w celu przyznania lub przedłużenia tego przyznania.

 

Informuje się również, że samorządy na mocy ustawy posiadają stosowne instrumenty, które dają urzędnikom prawo weryfikowania sposobu wydatkowania środków przyznanych przez rząd za opiekę nad Ukraińcami, a sam wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Wzór wniosku, karty ewidencyjnej oraz klauzuli RODO dostępne są w załączniku.

2022-03-22 20:32:00

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego wjechali do Polski bezpośrednio
z terytorium Ukrainy i mają już nadany numer PESEL, mogą składać wnioski
o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

 

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

Świadczenie jest przyznawane jednorazowo bez względu na dochód, ma pomóc
m.in. w zakupie żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej czy pokryciu opłat mieszkaniowych.

Dodatkowym ułatwieniem będzie posiadanie konta w polskim banku.

 

Po złożeniu dokumentów i rozpatrzeniu sprawy wnioskodawca otrzyma informację
o sposobie i terminie wypłaty świadczenia.  

2022-03-21 20:18:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 900 w Sanatorium Biawena (vip room I piętro). Tematyka posiedzenia:

2022-03-16 10:34:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (7 powiatów) od 05.00/16.03 do 10:00/16.03.2022 temp. min. od -1 st. do 1 st., przy gruncie do -3 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

2022-03-15 17:03:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (4 powiaty) od 13:37/11.03 do 09:00/12.03.2022 temp. min -18 st, temp. maks 2 st, wiatr do 12 km/h.  Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański

2022-03-11 15:08:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 1200 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXI Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2022-03-11 14:18:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 1130 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

2022-03-10 12:13:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół. Tematyka posiedzenia:

2022-03-09 08:34:00

Zielona Linia - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ!

2022-03-08 19:09:00

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

 

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

2022-03-07 15:29:00

Został uruchomiony całodobowy telefon do kontaktu dla uchodźców nie posiadających noclegu, zgłaszających chęć pobytu/zakwaterowania w obiektach na terenie powiatu gorlickiego. Aktualnie informacje są udzielane pod numerami:

- tel.: 18 35 48 756 w godzinach 7.30 do 15.30

-  tel. : 728 961 174 - czynny całą dobę

Przesyłam link do zaktualizowanej informacji na stronie Starostwa Powiatowego:

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2516-komunikat-do-mieszkancow-powiatu-gorlickiego-przyjmujacych-uchodzcow-z-ukrainy

2022-03-02 17:40:00

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 23 stanowią niestosowanie się przez mieszkańców miejscowości Śnietnica do umieszczania oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym. Umieszczenie tych numerów jest niezbędne do szybkiego podjęcia czynności przez służby ratunkowe.

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 22 stanowi wjazd na teren leśny bez zezwolenia w rejonie miejscowości Smerekowiec „ piece”

2022-03-02 17:10:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005