A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Dnia 09.06.2023 r. (PIĄTEK) Urząd Gminy Uście Gorlickie BĘDZIE NIECZYNNY

2023-06-09 08:07:00

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach poszukuję chętnych do dzierżawy Bacówki PTTK w Bartnem gm. Sękowa.

Z poważaniem

Biuro PTTK Gorlice

2023-06-05 21:35:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 1500 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-06-02 21:22:00

Dnia 7.06.2023 r. (środa), o godz. 18:30, w Collegium Witelona w Legnicy (ul. Sejmowa 5A, Budynek A, sala 36) oraz 1.07.2023 r. (sobota), o godz. 15:00, w budynku Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach (ul. Sienkiewicza 28, Gorlice) odbędą się konsultacje społeczne w sprawie wpisania na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego języka łemkowskiego і kultury łemkowskiej.

 

Konsultacje prowadzone będą zgodnie z procedurami określonymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, pod pieczą koordynatorów regionalnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

2023-06-01 22:54:00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Uście Gorlickie może nastąpić przerwa w dostawie wody w dniu 02.06.2023 r. (piątek).

Przewidywane godziny od 9:00 do 18:00

Za utrudnienia przepraszamy.

2023-06-01 08:14:00
Foto1

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 370m. Celem projektu była poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej dla polepszenia dostępności lokalnej społeczności do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki, administracji (POZ, Straż Pożarna, Policja, szkoła, przedszkole, urząd gminy) oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty kultu religijnego, biblioteka i GOK). Remont zrealizowano w okresie 28.04.-29.05.2023 r.

2023-05-29 17:38:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 1500 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-05-24 08:22:00

Informuję, iż w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLI Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2023-05-23 17:10:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-05-23 08:18:00

Prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w profilach: Jawiszowice oraz Bieruń Nowy oraz w  związku ze spływem wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, lokalnie  z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

2023-05-18 22:28:00

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka

2023-05-18 22:17:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie (5 powiatów) od 18:00/16.05 do 06:00/18.05.2023 60mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

2023-05-15 22:23:00

Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zmianie uległ załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608, 617, 941 i 2226).

2023-05-14 22:05:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” SERDECZNIE ZAPRASZA do udziału w spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). Spotkanie odbędzie się w dniu 23.05.2023 r., (tj. wtorek), w godz. 13:00 - 16:00 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice (Sala posiedzeń nr 104).

2023-05-10 22:29:00

Beneficjentem i liderem projektu jest:

Gmina Moszczenica,

ul. Samorządowa 4,

38-321 Moszczenica

 

Który realizuje projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,
nr RPMP.05.03.02-12-0995/17.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie 5.3: Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2: Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające
w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

 

Koszty całkowite: 35 591 410,06 PLN

Koszty kwalifikowalne: 26 614 381,30 PLN

Dofinansowanie: 18 121 732,23 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 25 lipca 2018r.

Zakończenie realizacji projektu:  31 sierpnia 2022 r.

2023-05-10 21:14:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005