A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

ZAPOMNIANY ŚWIAT ŁEMKÓW I RUSNAKÓW

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2013-2020

 

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu utworzenie wspólnego polsko-słowackiego Muzeum Łemków  i Rusnaków, z trzema oddziałami - jednym w Uściu Gorlickim i dwoma na Słowacji  w Kruzlovie i Zborovie.

 

PARTNERZY PROJEKTU

PW OBEC KRUZLOV

P1 GMINA UŚCIE GORLICKIE

P2 OBEC ZBOROV

P3 SŁOWACKIE ZDRUŻENIE

 

ETAPY PROJEKTU

REALIZACYJNY

EDUKACYJNY

DOKUMENTACYJNY

EVENTOWY

 

ETAP REALIZACYJNY:

Powstanie Muzeum Łemków i Rusnaków w trzech lokalizacjach (obiektach), po obu stronach granicy:

Zborov (Słowacja) – I obiekt Muzeum - w odresturowanym XVI wiecznym kasztelu.

Kruzlov (Słowacja) – II obiekt Muzeum - w postaci zagrody wiejskiej.

Uście Gorlickie (Polska) – III obiekt Muzeum - odtworzona karczma łemkowska, która została rozebrana w trakcie budowy układu komunikacyjnego w Uściu Gorlickim.

Wszystkie obiekty zostaną wyposażone. Ekspozycje będą prezentowane m.in. na nowoczesnych interaktywnych monitorach. W projekcie zostanie zrealizowany trzyodcinkowy film, który będzie prezentowany w muzeum jako element interaktywnej prezentacji.

ETAP EDUKACYJNY

Etap ten będzie realizowany przez Zdrużenie Słowackie (Organizację pozarządową). Zostaną przygotowane szkolenia dla:

  • nauczycieli,
  • animatorów kultury,
  • osób pracujących z młodzieżą,
  • przewodników, organizatorów ruchu turystycznego, właścicieli gospodarstw agroturystycznych  i obiektów noclegowych.

Tematyka: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze terenu pogranicza.

 

ETAP DOKUMENTACYJNY

W trakcie realizacji projektu Zdrużenie Słowackie razem z partnerami projektu będzie prowadzić kwerendę źródeł historycznych i materiałów oraz zbiórkę eksponatów. Działalność ta będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

ETAP EVENTOWY

W projekcie zaproponowano zrealizowanie trasy muzealnej obudowanej wydarzeniami kulturalnymi.

Trasa ta potraktowana została jako promocja nowego produktu turystycznego, dlatego zostanie zrealizowana po zakończeniu robót budowlanych.

 

Budowa muzeum Łemków i Rusnaków W Uściu Gorlickim obejmuje

  • Odbudowa budynku byłej karczmy wraz z wyposażeniem
  • Budowa parkingu z wyznaczeniem 9 miejsc parkingowych i drogą wewnętrzną dojazdową   i chodnikami.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005