A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W czwartek 23 listopada w miejscowości Zborov na Słowacji rozpoczętoprezentację Trasy Muzealnej, która była zwieńczeniem prawie trzyletniego projektu „Zapomniany świat Łemków a Rusnaków“. Transgraniczny projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020. Celem czterech partnerów projektu było wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Beskidu Niskiego do wzmocnienia transgranicznej tożsamości społecznej i zachowania tradycji kulturowych Łemków i Rusnaków zamieszkujących wspólny obszar przygraniczny. Celem utworzenia Szlaku Muzealnego, łączącego trzy lokalizacje - trzy gminy partnerskie jest udostępnienie dziedzictwa Łemków i Rusinaków turystom i mieszkańcom, a także próba wykorzystania potencjału gospodarczego opartego na odkrywaniu bogactwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Sam Szlak Muzealny jest reprezentowany przez trzy obiekty - zrekonstruowany Dwór Šerédiovski w miejscowości Zborov, który oprócz funkcji muzealnej będzie pełnił funkcję reprezentacyjną, nowo wybudowany skansen we wsi Kružlov, który był głównym partnerem projektu oraz świetlicę wiejską we wsi Nowica, która była realizowana przez trzeciego partnera projektu, gminę Uście Gorlickie. Część naukową i edukacyjną projektu zapewnił czwarty partner projektu w postaci działań miękkich skierowanych do szerokiego grona grup docelowych, od uczniów szkół aż po osoby starsze. W ramach Prezentacji Szlaku Muzealnego zaproszeni goście, w tym dziennikarze i eksperci ds. turystyki, zostali oprowadzeni po wszystkich trzech obiektach z prezentacją nowo utworzonych przestrzeni, projekcją filmu dokumentalnego, programem kulturalnym, tradycyjnym poczęstunkiem i warsztatami skupiającymi się na lokalnym tradycyjnym rzemiośle. Trasa zakończyła się wieczorem w Nowicy tradycyjnym łemkowskim ogniskiem. W trakcie dnia prezentacji zwiedzono dwór w Zborowie, skansen w Bardejowskich Kupelach, skansen w miejscowości Krużlov, cerkiew w Gładyszowie i Kwiatoniu oraz inwestycję w Nowicy gdzie dla wszystkich zagrał i zaśpiewał zespół Serencza.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005