A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie złożyła wniosek do programu Zdalna Szkoła w celu pozyskania środków na zakup sprzętu
komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję przyznającą granty i po podpisaniu umowy z Centrum Projektów
Polska Cyfrowa, które jest Operatorem dla tego programu, zakupiono 42 laptopy w kwocie 59 640,00 złotych. Sprzęt został
przekazany do 7 szkół podstawowych, aby dyrektorzy mogli go użyczyć uczniom do zdalnego nauczania. Zakupiony sprzęt
posiada bardzo dobre parametry techniczne, a po zakończeniu okresu ograniczonego funkcjonowania szkół z powodu
pandemii, zostaną wykorzystane do doposażenia pracowni informatycznych w poszczególnych jednostkach oświatowych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

2020-10-19 19:46:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005