A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wójt Gminy Uście Gorlickie, informuje, że Gmina Uście Gorlickie, zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą
nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystępuje do przygotowania analizy ubóstwa energetycznego. Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Uście Gorlickie jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem wykonania analizy jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego w gminie oraz stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym co pozwoli na skierowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Analiza ubóstwa energetycznego umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych. Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

W związku z tym osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy Uście Gorlickie (pokój 3) do 24 czerwca 2022 r..

Ankietę można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Ankieta - analiza skali ubóstwa energetycznego doc 91,00 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005