A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Mieszkańcy Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) – Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  • zbiorników bezodpływowych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o wypełnienie „Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Uście Gorlickie – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Gminy Uście Gorlickie, pok. Nr 13 lub do Sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
ANKIETA - zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie docx 17,61 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005