A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należycie przez swojego właściciela, Urząd Gminy Uście Gorlickie przypomina, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza teren posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, który mówi „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Często ofiarami psiego ataku są dzieci, rowerzyści, osoby starsze – a więc zadbajmy o to, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej. Wałęsające się po drodze lub wybiegające na nią nagle zwierzęta mogą być także przyczyną kolizji i wypadków. Biegające luzem psy również przyczyniają się do rozszarpywania wystawionych worków z odpadami komunalnymi, co powoduje nieatrakcyjną wizytówkę naszej Gminy, a także kłopot dla mieszkańców.

Apelujemy do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zobowiązujemy osoby utrzymujące psy do zachowania szczególnych środków ostrożności poprzez odpowiednią opiekę polegającą na stałym dozorze i zabezpieczeniu  psa  na  wybiegu, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane opuszczenie posesji.

Każdy właściciel winien posiadać również ważne  zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.  

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005