A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększonym poborem wody spowodowanym długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o racjonalne korzystanie z wody. Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Apelujemy do Państwa o ograniczenie poboru wód na cele inne niż socjalno-bytowe tj.:

  • podlewanie i zraszanie trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
  • podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
  • mycie pojazdów itp.

Dotychczasowa dobra współpraca daje nam wiarę, że niniejsza prośba zostanie zrozumiana.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005