A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA - ZAKUP WOZÓW STRAŻACKICH

Priorytet V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu,
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

W ramach projektu "Bezpieczna Małopolska - zakup wozów strażackich" zakupiono 34 nowe samochody ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) z obszaru województwa małopolskiego w tym także dla OSP Gładyszów. Samochód został oficjalnie przekazany 17 maja 2017r. w Starym Sączu.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie – Departament Inwestycji Strategicznych.

Cele projektu:

Bezpośrednim celem Projektu jest wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia w województwie małopolskim, w zakresie:

 • klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi),
 • katastrof technicznych,
 • wypadków komunikacyjnych,
 • awarii.

Planowane efekty:

Projekt przyczyni się do:

 1. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski oraz osób przebywających na terenie województwa małopolskiego poprzez możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia;
 2. poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji jednostek ochotniczej straży pożarnej w zakresie ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych,
 3. usprawnienia działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie jednostek wchodzących w jego skład oraz umożliwienia innym jednostkom OSP starania się o włączenie do systemu.

Wartość projektu: 25 464 336,01 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

 • dofinansowanie UE: 9 918 677,14 PLN (Działanie 5.1 RPO Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych)
 • współfinansowanie z budżetu państwa: 1 089 555,30PLN.

   

Linki do informacji prasowych:

Malopolska.pl:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-samochody-dla-strazakow-ochotnikow

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/11-nowych-wozow-dla-strazakow-ochotnikow

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/kolejne-pojazdy-trafily-do-strazakow-z-malopolski

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/w-gromniku-strazacyochotnicy-odebrali-kolejne-samochody

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-wozy-strazackie-trafily-do-czterech-gmin-z-subregionu-podhalanskiego

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/strazacy-z-malopolski-zachodniej-odebrali-siedem-nowych-wozow-strazackich

 

Filmy

Playlista projektu na youtubie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSu8UoM6Op1dtJTUT2ubePAQEyfeyTJfK

Pozostałe:

https://www.facebook.com/gminamyslenice/videos/vb.171986726158710/1598354613521907/?type=2&theater

https://www.facebook.com/kozakwojciech1/videos/vb.1452743488366719/1618793098428423/?type=2&theater

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005