A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Inwestycja została zrealizowana w 2020r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”

W ramach zadania zostało wykonane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19 x 11 m, na którym mieści się pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej, boisko do gry w koszykówkę, w tenisa oraz do gry w piłkę ręczną wraz z wyposażeniem (kosze, bramki, siatki). Na istniejącej podbudowie zostało wykonane podłoże  ze specjalnego betonu jamistego i ułożona została warstwa elastyczna. Zostało także wykonane odwodnienie i krawężniki.  Boisko jest zlokalizowane przy Szkole podstawowej w Banicy. Korzystają z niego zarówno uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego oraz dzieci i młodzież w ramach spędzania czasu wolnego i rekreacji z dwóch miejscowości Banica oraz Izby. Przyszkolne boisko jest jedynym miejscem rekreacji i zajęć sportowych. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Boisko jest wykorzystane przez dzieci i młodzież szkolną w ramach zajęć oraz przez młodzież i dorosłych mieszkańców wsi Banica i Izby, dla których boisko przy szkole podstawowej w Banicy jest jedynym miejscem spotkań sportowo-rekreacyjnych

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005