A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB). CEEB jest systemem informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, ma wspierać walkę ze smogiem. Za jego konstrukcję odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje należy złożyć:

  • w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy w odniesieniu do źródła ciepła eksploatowanego w dniu ogłoszenia komunikatu (od 01.07.2021) lub
  • w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia nowo wymienionego źródła ciepła oraz w budynkach nowo powstałych.

Deklaracje będzie można złożyć w formie elektronicznej, przez Internet posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny wchodząc na stronę: https://zoneapp.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy Uście Gorlickie pok. 6 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

pliki do pobrania:

CEEB dla właścicieli i zarządców.pdf

deklaracja-A.pdf

deklaracja-B.pdf

Instrukcja-CEEB.pdf

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie oraz na stronie GUNB: 

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Klauzula informacyjna CEEB pdf 255,60 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005