A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim utworzone zostało na mocy Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie i rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2017r. Centrum przejęło zadania, które do dnia 31 grudnia 2016r. realizował Gminny Zespół Obsługi Szkół.

Na terenie gminy Uście Gorlickie działa 8 jednostek oświatowych, jest to 7 szkół i zespołów oraz Centrum Usług Oświatowych – jednostka budżetowa Gminy Uście Gorlickie, utworzona do prowadzenia obsługi administracyjnej i finansowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.

Podstawowe zadania Centrum Usług Oświatowych to:

 1. Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania szkół, w tym wyposażania ich w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wykonywanie innych zadań statutowych na wniosek dyrektorów w ramach posiadanego budżetu.
 2. Obsługa finansowo-księgowa szkół, realizacja planów finansowych szkół.
 3. Prowadzenie rachunków bankowych szkół za pośrednictwem banku obsługującego budżet Gminy Uście Gorlickie.
 4. Rozliczanie inwentaryzacji majątku szkół.
 5. Współpraca z dyrektorami szkół przy opracowywaniu planów finansowych.
 6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu oświaty, zatrudnienia, wynagrodzeń, finansowo-księgowych.
 7. Obsługa płacowa pracowników szkół w tym: naliczanie wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń pracowniczych, rozliczanie delegacji pracowników szkół.
 8. Opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych, budżetu jednostek oświatowych, budżetu centrum oraz informacji w zakresie zadań oświatowych.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły przepisów BHP, nauki, wychowania, opieki, przyjmowanie protokołów kontroli od służb BHP, kontrola zawartych tam zaleceń.
 10. Obsługa funduszu świadczeń socjalnych szkół zgodnie z opracowanymi przez szkoły regulaminami.
 11. Przygotowywanie materiałów dla Wójta Gminy związanych z oceną pracy dyrektorów szkół.
 12. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utworzeniem, bądź likwidacją placówki oświatowej.
 13. Koordynowanie procedury związanej z powierzeniem funkcji dyrektorom szkół oraz awansem zawodowym nauczycieli.
 14. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół, skarbnikiem gminy, instytucjami oświatowo-kulturalnymi w realizacji zadań oświatowych.
 15. Organizowanie dowozu dzieci do szkół.
 16. Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Uście Gorlickie.
 17. Centrum wykonuje ponadto inne zadania mieszczące się w zakresie obsługi szkół zgodnie z poleceniem Wójta Gminy.

Dane teleadresowe:

Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 267
tel. 18 35 30 449
e-mail: cuokierownik@edu.uscie.pl
godziny pracy: 7.30 – 15.30
Kierownik CUO – Marek Miśkowicz

Jednostki oświatowe z terenu Gminy Uście Gorlickie, obsługiwane przez Centrum Usług Oświatowych:

 1. Szkoła Podstawowa w Banicy
 2. Szkoła Podstawowa w Hańczowej
 3. Szkoła Podstawowa w Śnietnicy
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gładyszowie
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysowej-Zdroju
 6. Zespół Szkół w Brunarach
 7. Zespół Szkół w Uściu Gorlickim
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005