A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Nie spisałeś się samodzielnie przez Internet lub kontaktując się z infolinią spisową? Zatem spodziewaj się telefonu lub wizyty rachmistrza spisowego, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy!

Rachmistrzowie spisowi:

  1. dzwonią z jednego z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub

22 279 99 99,

  1. realizują wywiady bezpośrednie w terenie – z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych i zachowując procedury bezpieczeństwa epidemicznego.

Pamiętaj! Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

 

Rachmistrz prowadzący wywiad bezpośredni w terenie jest zobowiązany do okazania identyfikatora rachmistrza spisowego. Dla bezpieczeństwa można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie spis.gov.pl. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, co do osoby rachmistrza, należy jak najszybciej skontaktować się z oficerem dyżurnym policji dzwoniąc na alarmowy numer 112.

Dodatkowym elementem weryfikacji tożsamości rachmistrza jest poproszenie go o podanie jednej dowolnie wybranej cyfry z pięciu ostatnich cyfr numeru PESEL respondenta – w przypadku zgodności podanej cyfry uznanie rachmistrza za prawidłowo uwierzytelnionego.

W trakcie realizacji prac spisowych rachmistrzowie NIE PYTAJĄ o oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta czy wysokość zarobków, nie będą również mierzyć powierzchni mieszkania ani domu. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych, co należy zgłosić na Policję.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie tej informacji osobom starszym z Państwa rodzin, grona znajomych i sąsiadów, a także o pomoc w spisaniu się bliskim osobom, dla których samodzielne wywiązanie się z tego obowiązku może być trudnością.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005