A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA TJ. UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Celem zadania jest wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej DOTACJA CELOWA W ramach w/w działania środki finansowe przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 21 481,12 zł W TYM DOFINASOWANIE ZADANIA ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWODY – 17 000,00 zł Okres realizacji zadania od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005